ГОЛОВНА > Державні закупівлі >

Служба у справах дітей та сімї Київської обласної державної адміінстрації

ЗМІНИ ДО річного плану закупівель

на 2015 рік

Служба у справах дітей та сім’ї Київської обласної державної адміністрації

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 25880775)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

Послуги щодо тимчасового розміщування, інші (послуги з оздоровлення та відпочинку дітей, 55.90.19-00.00),  код ДК 016:2010 – 55.90.1: Лот 1 – 119 путівок, Лот 2 — 238 путівок, Лот 3 – 119 путівок, Лот 4 – 320 путівок

2282

3 344 310,00

(три мільйони триста сорок чотири тисячі триста десять) грн.

Відкриті торги

Серпень 2015 року

Згідно з рішенням комітету з конкурсних торгів торги частково відмінені по лотам 1, 3 з причини подання на участь у торгах менше двох конкурсних пропозицій.

Послуги щодо тимчасового розміщування, інші (послуги з оздоровлення та відпочинку дітей, 55.90.19-00.00),  код ДК 016:2010 – 55.90.1: Лот 1 – 79 путівок, Лот 2 — 79 путівок

2282

1 000 000,00

(один мільйон) грн.

Відкриті торги

Вересень 2015 року

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 15.09.2015  № б/н .

Голова комітету з конкурсних торгів                    _______               В.О. Лосєв

                                                  (підпис)

М. П.

Секретар комітету з конкурсних торгів                 _______            П.Р.Ткач

                                                   (підпис)

ЗМІНИ ДО річного плану закупівель

на 2015 рік

Служба у справах дітей та сім’ї Київської обласної державної адміністрації

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 25880775)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

Послуги щодо тимчасового розміщування, інші (послуги з оздоровлення та відпочинку дітей, 55.90.19-00.00),  код ДК 016:2010 – 55.90.1: Лот 1 – 119 путівок, Лот 2 — 238 путівок, Лот 3 – 119 путівок, Лот 4 – 320 путівок

2282

3 344 310,00

(три мільйони триста сорок чотири тисячі триста десять) грн.

Відкриті торги

Серпень 2015 року

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 03.08.2015  № б/н .

Голова комітету з конкурсних торгів                    _______                 В.О. Лосєв

                                          (підпис)

 

М. П.

Секретар комітету з конкурсних торгів                 _______           П.Р.Ткач

                                                        (підпис)

 

 

Додаток до річного плану закупівель на 2015 рік
Служба у справах дітей та сім’ї Київської обласної державної адміністрації, 25880775
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)
Предмет закупівлі Код КЕКВ (для бюджетних коштів) Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура закупівлі Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Примітка
1 2 3 4 5 6
Забезпечити проведення засідань за круглим столом, брифінгів, семінарів, інших заходів, у тому числі і міжнародних, спрямованих на реалізацію Програми, збереження та популяризацію національних культурних сімейних традицій і цінностей, підвищення престижу багатодітних сімей тощо 2282 50000,00 грн. (Пятдесят тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ - - КФК 090802 п.п. 1.1 Обласної комплексної програми підтримкм сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям»
Забезпечити проведення регіональних тематичних сімінарів з питань підтримки сім’ї та соціального захисту багатодітних сімей. 2282 60200,00 грн. (Шістдесят тисяч двісті грн. 00 коп.) з ПДВ - - КФК 090802 п.п. 1.2 Обласної комплексної програми підтримкм сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям»
Забезпечити впровадження в регіонах програми підготовки молоді до подружнього життя та відповідального батьківства . 2282 63000,00 грн. (Шістдесят три тисячі грн. 00 коп.) з ПДВ - - КФК 090802 п.п. 1.4 Обласної комплексної програми підтримкм сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям»
Забезпечення проведення навчання для спеціалістів огранів опіки та піклування та закладів соціального захисту місцевих органів виконавчої влади  щодо осіб, які постраждали від насильства  в сімї, а також з дітьми, які стали світкаминасильства в сім’ї. 2282 10000,00 грн. (Десять тисяч  00 коп.) з ПДВ - - КФК 090802 п.п. 1.7 Обласної комплексної програми підтримкм сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям»
Вжити заходів щодо навчання та підвищення рівня професійності спеціалістів, які забезпечують проведення корекційної роботи з особами, які вчинили насильство в сім’ї, або можуть його вчинити. 2282 80000,00 грн. (Вісімдесят тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ - - КФК 090802 п.п. 1.9 Обласної комплексної програми підтримкм сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям»
Забезпечити проведення обласного конкурсу проектів та програм громадських та релігійних організацій, приватних осіб, діяльність яких спрямована на забезпечення прав та законних інтересів дітей та сімей 2282 90000,00 грн. (Девяносто тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ - - КФК 090802 п.п. 1.12 Обласної комплексної програми підтримкм сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям»
Вжити заходів щодо утворення в установленому законом порядку, функціонування та матеріально технічного забезпечення закладів соціального захисту дітей та сімей. 2282 31900,00 грн. (Тридцять одна тисяча девятсот  грн. 00 коп.) з ПДВ - - КФК 090802 п.п. 3.2 Обласної комплексної програми підтримкм сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям»
Проводити інформаційно-просвітницьку роботу серед дітей середнього та старшого шкільного віку, спрямовану на підготовку до сімейного життя і формування навичок відповідального батьківства 2282 50000,00 грн. (Пятдесят тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ - - КФК 090802 п.п. 1.21 Обласної комплексної програми підтримкм сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям»
Забезпечувати функціонування єдиної системи моніторингу діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області щодо забезпе-чення прав дітей та підтримки сім’ї 2282 20000,00 грн. (Двадцять тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ - - КФК 090802 п.п. 1.23 Обласної комплексної програми підтримкм сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям»
Забезпечити взаємодію структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій області, органів місцевого самоврядування, до компетенції яких належить вирішення проблемних питань сімей та дітей, а також громадських та благодійних організацій, шляхом проведення засідань координаційної ради з питань охорони дитинства та підтримки сім’ї, колегії служби у справах дітей та сім’ї при Київській обласній державній адміністрації, спільних освітньо-виховних, культурологічних, інформаційних, науково-методичних заходів, засідань інших дорадчих органів 2282 4500,00 грн. (Чотири тисячі пятсот грн. 00 коп.) з ПДВ - - КФК 090802 п.п. 1.25 Обласної комплексної програми підтримкм сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям»
Проводити щорічний моніторинг реалізації цієї Програми , а також аналіз соціального становища сімей з дітьми у районах, містах для визначення проблем та формування пакету необхідних соціальних послуг. 2282 20000,00 грн. (Двадцять тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ - - КФК 090802 п.п. 1.28 Обласної комплексної програми підтримкм сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям»
Забезпечити навчання працівників служб с справах дітей та сім’ї райдержадміністрацій, міськвиконкомів щодо контролю за діяльністю огранів опіки та піклування 2282 30 000,00 грн. (Тридцять тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ - - КФК 090802 п.п. 1.31 Обласної комплексної програми підтримкм сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям»
Проведення обласних оперативно-проілактичних заходів (рейдів) «Канікули», «Діти вулиці», «Вокзал». 2282 80 000,00 грн. (Вісімдесят тисяч  грн. 00 коп.) з ПДВ - - КФК 090802 п.п. 1.42 Обласної комплексної програми підтримкм сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям»
Забезпечити проведення моніторингу дотримання прав і свобод дітей та підтримки сім’ї 2282 20 000,00 грн. (Двадцять тисяч  грн. 00 коп.) з ПДВ - - КФК 090802 п.п. 1.32 Обласної комплексної програми підтримкм сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям»
Забезпечити проведення за участю дітей і їх батьків профілактичних та просвітницьких заходів щодо протидії торгівлі людьми 2282 30 000,00 грн. (Тридцять тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ - - КФК 090802 п.п. 4.3 Обласної комплексної програми підтримкм сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям»
Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи з дітьми працівників-мігрантів, дітьми-сиротами та іншими категоріями дітей, які потребують соціального захисту з питань протидії торгівлі людьми 2282 8 000,00 грн. (Вісім тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ - - КФК 090802 п.п. 4.4 Обласної комплексної програми підтримкм сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям»
Забезпечити проведення просвітницької діяльності з питань ґендерної рівності 2282 8 000,00 грн. (Вісім тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ - - КФК 090802 п.п. 4.6 Обласної комплексної програми підтримкм сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям»
Забезпечити здійснення постійної інформаційно-пропагандистської діяльності щодо ліквідації всіх форм дискримінації за ознакою статі 2282 7 000,00 грн. (Сім тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ - - КФК 090802 п.п. 4.7 Обласної комплексної програми підтримкм сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям»
Забезпечити організацію проведення семінарів, нарад, тренінгів, круглих столів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії торгівлі людьми та демографічного розвитку 2282 18 000,00 грн. (Вісімнадцять тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ - - КФК 090802 п.п. 4.8 Обласної комплексної програми підтримкм сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям»
Забезпечити проведення заходів, спрямованих на розвиток лідерських навичок  жінок, розширення їх участі у прийнятті рішень в усіх сферах життя суспільства, залучення до провадження підприємницької діяльності 2282 18 000,00 грн. (Вісімнадцять тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ - - КФК 090802 п.п. 4.9 Обласної комплексної програми підтримкм сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям»
Забезпечити проведення щорічних семінарів-тренінгів для підвищення рівня обізнаності фахівців з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 2282 26 000,00 грн. (Двадцяь шість тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ - - КФК 090802 п.п. 4.10 Обласної комплексної програми підтримкм сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям»
Забезпечити проведення тренінгів для керівників громадських організацій з питань застосування підходів ґендерної рівності 2282 16 000,00 грн. (Шістнадцять тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ - - КФК 090802 п.п. 4.11 Обласної комплексної програми підтримкм сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям»
Забезпечити проведення серед фахівців різних сфер інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань застосування підходів ґендерної рівності 2282 9 000,00 грн. (Девять тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ - - КФК 090802 п.п. 4.12 Обласної комплексної програми підтримкм сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям»
Забезпечити виготовлення для різних категорій населення просвітницьких матеріалів з метою подолання ґендерних стереотипів та формування у суспільстві культури ґендерної рівності 2282 14 000,00 грн. (Чотирнадцять тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ - - КФК 090802 п.п. 4.17 Обласної комплексної програми підтримкм сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям»
Забезпечити проведення заходів, спрямованих на недопущення дискримінації за ознакою статі та гендерного насильства 2282 10 000,00 грн. (Десять тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ - - КФК 090802 п.п. 4.19 Обласної комплексної програми підтримкм сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям»
Забезпечити проведення обласного конкурсу проектів та програм громадських та релігійних організацій, приватних осіб, діяльність яких спрямована на забезпечення прав та законних інтересів дітей та сімей 2282 30 000,00 грн. (Тридцять тисяч  грн. 00 коп.) з ПДВ - - КФК 090802 п.п. 1.12 Обласної комплексної програми підтримкм сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям»
Забезпечити транспортними послугами дітей, які направляються на оздоровлення та відпочинок  до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку та в зворотньому напрямку . 2282 80 000,00 грн. (Вісімдесят  тисяч  грн. 00 коп.) з ПДВ - - КФК 091108 п.п. 1.60 Обласної комплексної програми підтримкм сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям»
Провести обласні наради, семінари і тренінги з питань підготовки до оздоровчої компанії та підбиття підсумків їх проведення. 2282 30 000,00 грн. (Тридцять тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ - - КФК 091108 п.п. 1.61 Обласної комплексної програми підтримкм сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям»
Проводити перевірки дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, які беруть участь у державних закупівлях послуг (путівок) на оздоровлення та відпочинок дітей за державні кошти, на відповідність технічним вимогам до дитячих оздоровчих закладів, а також претендентів на участь у державних закупівлях послуг (путівок) на оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки 2282 8 000,00 грн. (Вісім тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ - - КФК 091108 п.п. 1.62 Обласної комплексної програми підтримкм сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям»
Проводити комплексні перевірки дитячих закладів оздоровлення та відпочинку в області до початку оздоровчої компанії та організацій літного оздоровлення та відпочинку дітей 2282 37 000,00 грн. (Тридцять сім тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ - - КФК 091108 п.п. 1.63 Обласної комплексної програми підтримкм сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям»
Сприяння організації роботи наметових, скаутських, спортивно-туристичних таборів з метою охоплення активними формами відпочинку учнів дитячих юнацьких спортивних закладів закладів. 2282 34 000,00 грн. (Тридцять чотири тисячі  грн. 00 коп.) з ПДВ - - КФК 091108 п.п. 1.67 Обласної комплексної програми підтримкм сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям»
Огранізувати роботу освітньо-реабілітаційних та обороно-спортивних таборів для підлітків з різними формами девіантної поведінки, бездоглядних дітей схильних до правопорушення, дітей із сімей, які опинилися в складних життевих обставинах та дітей, які планують стати війсковослужбовцями. 2282 69 000,00 грн. (Шістдесят дев’ть тисяч  грн. 00 коп.) з ПДВ - - КФК 091108 п.п. 1.82 Обласної комплексної програми підтримкм сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям»
Забезпечити транспортними послугами дітей, які направляються на оздоровлення та відпочинок за кордон (перевезення автобусом до державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», Міжнародний аеропорт «Київ» та в зворотному напрямку) за договорами, укладеними службою у справах дітей та сім’ї облдержадміністрації з міжнародними благодійними організаціями та фондами 2282 45 000,00 грн. (Сорок пять тисяч  грн. 00 коп.) з ПДВ - - КФК 091108 п.п. 1.85 Обласної комплексної програми підтримкм сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям»
13.92.1.Вироби текстильні готові для домашнього господарства 2210 30000,00 грн. (Тридцять тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ - - КФК 091106
13.92.2 Вироби текстильні готові, інші 2210 30000,00 грн. (Тридцять тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ - - КФК 091106
13.92.3 Килими та килимові покриви 2210 20000,00 грн. (Двадцять тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ - - КФК 091106
14.39.1 Светри, пуловери, кардигани, жилети й подібні трикотажні вироби 2210 25000.00 грн.  (Двадцять пять тисяч грн 00 коп.) з ПДВ - - КФК 091106
17.12.2 Серветки паперові туалетні, серветки для обличчя, рушники, скатертини-серветки, целюлозна вата й полотна з целюлозних волокон 2210 35000,00 грн. Тридцять пять тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ - - КФК 091106
17.23.1 Вироби канцелярські, паперові 2210 75000,00 грн. (Сімдесят пять тисяч грн.  00 коп.) з ПДВ - - КФК 091106
21.20.2 Препарати фармацевтичні, інші 2210 35000,00  (Тридцять п’ять тисяч грн.  00 коп.) з ПДВ - - КФК 091106
22.21.4 Пластини, листи, плівка, фольга та стрічки з пластмас, інші 2210 85000,00 грн. ( Вісімдесят п’ять тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ - - КФК 091106
23.41.1 Вироби господарські та декоративні керамічні 2210 80000,00 грн. (Вісімдесят тисяч грн.  00 коп.) з ПДВ - - КФК 091106
23.42.1 Вироби санітарно-технічні керамічні 2210 85000,00 грн. ( Вісімдесят п’ять тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ - - КФК 091106
25.71.1 Вироби ножові та столові прибори 2210 40000,00  (Сорок тисяч грн.  00 коп.) з ПДВ - - КФК 091106
25.99.1 Вироби для ванн і кухні, металеві 2210 55000,00  (П’ятдесят  п’ять тисяч грн.  00 коп.) з ПДВ - - КФК 091106
32.40.4 Ігри, інші 2210 80000,00 грн. (Вісімдесят тисяч грн.  00 коп.) з ПДВ - - КФК 091106
33.99.1 Убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці, дошки, штемпелі для датування, опечатування та нумерування; стрічки до друкарських машинок, штемпельні подушечки 2210 65000,00  (Шістдесят п’ять тисяч грн.  00 коп.) з ПДВ - - КФК 091106
69.10.1 Послуги юридичні 2240 97047,52  (Девяносто сім тисяч сорок сім грн. 52 коп.) з ПДВ - - КФК 091106
63.11.1 Послуги щодо оброблення данних, розміщення інформації на веб-вузлах, щодо програмного застосування та інші послуги щодо забезпечення інформаційно-технологічною інфракструктурою 2240 93704,96 грн. (Дев’яносто три тисячі сомсот чотири грн 96 коп.) з ПДВ - - КФК 091106
63.99.1 Послуги інформаційні інші 2240  98000,00 грн. (Дев’яносто вісім тисяч грн.  00 коп.) з ПДВ - - КФК 091106
62.09.2 Послуги у сфері інформаційних технологій і стосовно комп’ютерної техніки, інші 2240 95000,00 грн. (Дев’яносто п’ять тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ - - КФК 091106
74.90.1 Послуги щодонадання професійної та технічної допомоги та консультаційні, інші 2240 98352,48 грн. (Дев’яносто вісім тисяч триста пятдесят дві грн. 48 коп.) з ПДВ - - КФК 091106
88.99.1  Послуги щодо наставляння та консультування, н.в.і., пов’язані з дітьми 2240 90000,00 грн. (Дев’яносто тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ - - КФК 091106
Допомога дітям,  сім’ям, які опинились у складних життевих обставинах втратили житло чи за інших обставинах залишилися без постійного місця проживання в тому числі шляхом їх тимчасового розміщення у відповідних закладах 2730 1100000,00 грн. (Один мільйон сто тисяч грн. 00 коп.) без ПДВ - - КФК 091106
Надання адресної допомоги сім’ям, які опинились у складних життевих обставинах. 2730 7652436,00 грн. ( Сім мільйонів шістсот п’ятдесят двя тисячі чотириста тридцять шість грн. 00 коп.) без ПДВ - - КФК 091106
17.23.1 Вироби канцелярські, паперові 2210 4000,00 грн. (Чотири тисячі грн.  00 коп.) з ПДВ - - КФК 7801010
Кредиторська заборгованість за 2014 рік 2240 4339,00 грн. (Чотири тисячі триста тридцять дев’ять  грн. 00 коп.) з ПДВ - - КФК 7801010
61.10.1 Послуги щодо передавання даних і повідомлень 2240 7000,00 грн. (сім тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ - - КФК 7801010
65.12.4 Послуги страхування майна 2240 400,00 ( Чотириста грн. 00 коп.) з ПДВ - - КФК 7801010
81.10.1 Експлуатаційні витрати по утриманю орендованого приміщення 2240 52800,00 (П’ятдесят дві тисячі вісімсот грн. 00 коп.) з ПДВ - - КФК 7801010
35.30.1 Оплата теплопостачання 2271 19900,00 грн. (Дев’ятнадцять тисяч дев’ятсот грн.  00 коп.) з ПДВ - - КФК 7801010
36.00.2 Оплата водопостачання та водовідведення 2272 2300,00 (Дві тисячі триста грн. 00 коп. ) з ПДВ - - КФК 7801010
35.11.1 Оплата електроенергії 2273 43700,00 (Сорок три тисячі сімсот грн.  00 коп.) з ПДВ - - КФК 7801010
Пеня, штрафні санкції 2800 100,00 ( Сто грн. 00 коп. ) без  ПДВ - - КФК 7801010

ЗМІНИ ДО річного плану закупівель

на 2015 рік

Служба у справах дітей та сім’ї Київської обласної державної адміністрації

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 25880775)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

Послуги щодо тимчасового розміщування, інші (послуги позаміських дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, 55.90.19-00.00),  код ДК 016:2010 – 55.90.1: лот 1 – 50 путівок, лот 2 – 100 путівок, лот 3 – 94 путівки, лот 4 — 196 путівок

2282

1 566 000,00 грн.

(один мільйон п’ятсот шістдесят шість тисяч) з ПДВ

Переговорна процедура закупівлі

Липень 2015 року

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 06.07.2015  № б/н .

Заступник голови комітету з конкурсних торгів  ______   М.О.Дорофеєв

                    (підпис)

М. П.

Секретар комітету з конкурсних торгів                  ______ П.Р.Ткач

                          (підпис)

 

ЗМІНИ ДО річного плану закупівель

на 2015 рік

Служба у справах дітей та сім’ї Київської обласної державної адміністрації

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 25880775)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

Послуги щодо тимчасового розміщування, інші (послуги позаміських дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, 55.90.19-00.00),  код ДК 016:2010 – 55.90.1: лот 1 — 270 путівок; лот 2 — 270 путівок

2282

1 566 000,00

(один мільйон п’ятсот шістдесят шість тисяч) грн.

Відкриті торги

Червень 2015 року

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 28.05.2015  № б/н .

Голова комітету з конкурсних торгів            _____              В.О. Лосєв

(підпис)

 

М. П.

Секретар комітету з конкурсних торгів            ______           П.Р.Ткач

(підпис)

 

ЗМІНИ ДО річного плану закупівель

на 2015 рік

Служба у справах дітей та сім’ї Київської обласної державної адміністрації

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 25880775)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

Послуги щодо тимчасового розміщування, інші (організація заходів та реалізації освітньо-реабілітаційних та культурологічних програм на базі наметового містечка, 55.90.19-00.00), код ДК 016:2010 – 55.90.1: лот 1 – 200 учасників, лот 2 – 127 учасників, лот 3 – 150 учасників

2282

1 240 000,00 грн.

(один мільйон двісті сорок тисяч грн.) з ПДВ

Відкриті торги

Травень 2015 року

Послуги щодо тимчасового розміщування під час відпусток та інші послуги щодо тимчасового розміщування (послуги позаміських дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, 55.20.11-00.00), код ДК 016:2010 – 55.20.1

2282

1 988 028,00 грн.

(один мільйон дев’ятсот вісімдесят вісім тисяч двадцять вісім грн.) з ПДВ

Відкриті торги

Травень 2015 року

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 30.04.2015 № б/н .

Голова комітету з конкурсних торгів __________ В.О. Лосєв

(підпис)

 

М. П.

Секретар комітету з конкурсних торгів __________ П.Р. Ткач

(підпис)

ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2015 РІК

Служба у справах дітей та сім’ї Київської обласної державної адміністрації

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 25880775)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

Послуги щодо тимчасового розміщування, інші (послуги дитячих закладів для проведення освітньо-реабілітаційного табору, 55.90.19-00.00), код ДК 016:2010 – 55.90.1

2282

290 000,00 грн.

(двісті дев’яносто тисяч грн.) з ПДВ

Запит цінових пропозицій

Квітень 2015 року

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 09.04.2015 № б/н .

Голова комітету з конкурсних торгів __________ В.О. Лосєв

(підпис)

 

М. П.

Секретар комітету з конкурсних торгів __________ П.Р. Ткач

(підпис)

 

 

 

 

 

Додаток до річного плану закупівель на 2015 рік
Служба у справах дітей та сім’ї Київської обласної державної адміністрації, 25880775
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)
Предмет закупівлі Код КЕКВ (для бюджетних коштів) Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура закупівлі Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Примітка
1 2 3 4 5 6
Забезпечити проведення регіональних тематичних сімінарів з питань підтримки сім’ї та соціального захисту багатодітних сімей. 2282 60200,00 грн. (Шістдесят тисяч двісті грн. 00 коп.) з ПДВ - - КФК 090802 п.п. 1.2 Обласної комплексної програми підтримкм сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям»
Забезпечити впровадження в регіонах програми підготовки молоді до подружнього життя та відповідального батьківства . 2282 63000,00 грн. (Шістдесят три тисячі грн. 00 коп.) з ПДВ - - КФК 090802 п.п. 1.4 Обласної комплексної програми підтримкм сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям»
Забезпечення проведення навчання для спеціалістів огранів опіки та піклування та закладів соціального захисту місцевих органів виконавчої влади щодо осіб, які постраждали від насильства в сімї, а також з дітьми, які стали світкаминасильства в сім’ї. 2282 99800,00 грн. (Дев’яносто дев’ять тисяч вісімсот грн. 00 коп.) з ПДВ - - КФК 090802 п.п. 1.7 Обласної комплексної програми підтримкм сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям»
Вжити заходів щодо навчання та підвищення рівня професійності спеціалістів, які забезпечують проведення корекційної роботи з особами, які вчинили насильство в сім’ї, або можуть його вчинити. 2282 80000,00 грн. (Вісімдесят тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ - - КФК 090802 п.п. 1.9 Обласної комплексної програми підтримкм сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям»
Вжити заходів щодо утворення в установленому законом порядку, функціонування та матеріально технічного забезпечення закладів соціального захисту дітей та сімей. 2282 99 000,00 грн. (Дев’яносто дев’ть тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ - - КФК 090802 п.п. 3.2 Обласної комплексної програми підтримкм сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям»
Проведення семінарів-тренінгів для дітей з метою формування життєвих навичок безпечної поведінки щодо профілактики ВІЛ/СНІД, інших соціально небезпечних хвороб та формування здорового способу життя. 2282 99 800,00 грн. (Дев’яносто дев’ять тисяч вісімсот грн. 00 коп.) з ПДВ - - КФК 090802 п.п. 1.22 Обласної комплексної програми підтримкм сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям»
Проводити щорічний моніторинг реалізації цієї Програми , а також аналіз соціального становища сімей з дітьми у районах, містах для визначення проблем та формування пакету необхідних соціальних послуг. 2282 12600,00 грн. (Дванадцять тисяч шістсот грн. 00 коп.) з ПДВ - - КФК 090802 п.п. 1.28 Обласної комплексної програми підтримкм сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям»
Забезпечити підготовку та діяльність інформаційно-освітніх груп, залучаючи до них студентів вищих навчальних закладів, представників громадських та благодійних організацій, спеціалістів для здійснення профілактичної роботи щодо попередження негативних проявів у дитячому середовищі, закладах для дітей. 2282 70 000,00 грн. (Сімдесят тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ - - КФК 090802 п.п. 1.29 Обласної комплексної програми підтримкм сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям»
Забезпечити навчання працівників служб с справах дітей та сім’ї райдержадміністрацій, міськвиконкомів щодо контролю за діяльністю огранів опіки та піклування 2282 30 000,00 грн. (Тридцять тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ - - КФК 090802 п.п. 1.31 Обласної комплексної програми підтримкм сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям»
Проведення обласних оперативно-проілактичних заходів (рейдів) «Канікули», «Діти вулиці», «Вокзал». 2282 85 000,00 грн. (Вісімдесят п’ять тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ - - КФК 090802 п.п. 1.42 Обласної комплексної програми підтримкм сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям»
Забезпечення функціонування правових консультаційних пунктів громадських приймалень при службах у справах дітей та сім’ї для надання консультацій з питань чинного законодавства у сфері захисту констутуційних прав та законних інтересів дітей, підтримки сім’ї протидій торгівлі людьми, попередження насильства в сім’ї. 2282 110 000,00 грн. (Сто деять тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ - - КФК 090802 п.п. 1.44 Обласної комплексної програми підтримкм сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям»
Проведення профільних таборів з різними напрямками, освітньо-реабілітаційних заходів для дітей з особливими потребами. 2282 340 000,00 грн. (Триста сорок тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ - - КФК 090802 п.п. 1.55 Обласної комплексної програми підтримкм сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям»
Забезпечити супровід груп дітей на оздоровлення та відпочинок під час їх перевезення до місць оздоровлення та відпочинку, а також у зворотному напрямку. 2282 92 000,00 грн. (Дев’яносто дві тисячі грн. 00 коп.) з ПДВ - - КФК 090802 п.п. 1.58 Обласної комплексної програми підтримкм сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям»
Забезпечити участь у тематичних змінах ДП України Український державний центр «Молода гвардія»переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчань, лідерів дитячих громадських організацій. 2282 99 000,00 грн. (Дев’яносто дев’ть тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ - - КФК 090802 п.п. 1.59 Обласної комплексної програми підтримкм сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям»
Забезпечити транспортними послугами дітей, які направляються на оздоровлення та відпочинок до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку та в зворотньому напрямку . 2282 80 000,00 грн. (Вісімдесят тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ - - КФК 090802 п.п. 1.60 Обласної комплексної програми підтримкм сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям»
Провести обласні наради, семінари і тренінги з питань підготовки до оздоровчої компанії та підбиття підсумків їх проведення. 2282 30 000,00 грн. (Тридцять тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ - - КФК 090802 п.п. 1.61 Обласної комплексної програми підтримкм сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям»
Проводити комплексні перевірки дитячих закладів оздоровлення та відпочинку в області до початку оздоровчої компанії та організацій літного оздоровлення та відпочинку дітей 2282 37 000,00 грн. (Тридцять сім тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ - - КФК 090802 п.п. 1.63 Обласної комплексної програми підтримкм сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям»
Сприяння організації роботи наметових, скаутських, спортивно-туристичних таборів з метою охоплення активними формами відпочинку учнів дитячих юнацьких спортивних закладів закладів. 2282 99 000,00 грн. (Дев’яносто дев’ть тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ - - КФК 090802 п.п. 1.67 Обласної комплексної програми підтримкм сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям»
Організувати в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку проведення тематичних змін з метою творчого розвитку талановитих та обдарованих дітей. 2282 60 000,00 грн. (Шістдесят тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ - - КФК 090802 п.п. 1.69 Обласної комплексної програми підтримкм сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям»
Огранізувати роботу освітньо-реабілітаційних та обороно-спортивних таборів для підлітків з різними формами девіантної поведінки, бездоглядних дітей схильних до правопорушення, дітей із сімей, які опинилися в складних життевих обставинах та дітей, які планують стати війсковослужбовцями. 2282 99 000,00 грн. (Дев’яносто дев’ть тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ - - КФК 090802 п.п. 1.82 Обласної комплексної програми підтримкм сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям»
Забезпечити проведення виїздних занять, інформаційних, освітньо-виховних, науково-методичних конференцій, семінари для батьків, прийомних батьків,, прийомних сімей, батьків вихователів будинків сімейного типу, опікунів, та осіб які бажають взяти на виховання дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. 2282 99 000,00 грн. (Дев’яносто дев’ть тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ - - КФК 090802 п.п. 3.2 Обласної комплексної програми підтримкм сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям»
Забезпечити створення та функціунування мережі прийомних сімей термінового влаштування (сімей патронатних вихователів, які залишилися без батьківського піклування) 2282 99 000,00 грн. (Дев’яносто дев’ть тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ - - КФК 090802 п.п. 3.6 Обласної комплексної програми підтримкм сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям»
13.92.1.Вироби текстильні готові для домашнього господарства 2210 80000,00 грн. (Вісімдесят тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ - - КФК 091106
13.92.2 Вироби текстильні готові, інші 2210 80000,00 грн. (Вісімдесят тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ - - КФК 091106
13.92.3 Килими та килимові покриви 2210 60000,00 грн. (Шістдесят тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ - - КФК 091106
14.39.1 Светри, пуловери, кардигани, жилети й подібні трикотажні вироби 2210 30905.00 грн. (Тридцять тисяч дев’ятсот п’ять грн 00 коп.) з ПДВ - - КФК 091106
17.12.2 Серветки паперові туалетні, серветки для обличчя, рушники, скатертини-серветки, целюлозна вата й полотна з целюлозних волокон 2210 80000,00 грн. (Вісімдесят тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ - - КФК 091106
17.23.1 Вироби канцелярські, паперові 2210 75000,00 грн. (Сімдесят пять тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ - - КФК 091106
21.20.2 Препарати фармацевтичні, інші 2210 35000,00 (Тридцять п’ять тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ - - КФК 091106
22.21.4 Пластини, листи, плівка, фольга та стрічки з пластмас, інші 2210 85000,00 грн. ( Вісімдесят п’ять тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ - - КФК 091106
23.41.1 Вироби господарські та декоративні керамічні 2210 80000,00 грн. (Вісімдесят тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ - - КФК 091106
23.42.1 Вироби санітарно-технічні керамічні 2210 85000,00 грн. ( Вісімдесят п’ять тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ - - КФК 091106
25.71.1 Вироби ножові та столові прибори 2210 40000,00 (Сорок тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ - - КФК 091106
25.99.1 Вироби для ванн і кухні, металеві 2210 55000,00 (П’ятдесят п’ять тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ - - КФК 091106
32.40.4 Ігри, інші 2210 80000,00 грн. (Вісімдесят тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ - - КФК 091106
33.99.1 Убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці, дошки, штемпелі для датування, опечатування та нумерування; стрічки до друкарських машинок, штемпельні подушечки 2210 65000,00 (Шістдесят п’ять тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ - - КФК 091106
69.10.1 Послуги юридичні 2240 89695,04 (Вісімдесят дев’ять тисяч шістсот дев’ п’ять грн. 04 коп.) з ПДВ - - КФК 091106
63.11.1 Послуги щодо оброблення данних, розміщення інформації на веб-вузлах, щодо програмного застосування та інші послуги щодо забезпечення інформаційно-технологічною інфракструктурою 2240 93704,96 грн. (Дев’яносто три тисячі сомсот чотири грн 96 коп.) з ПДВ - - КФК 091106
63.99.1 Послуги інформаційні інші 2240 98000,00 грн. (Дев’яносто вісім тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ - - КФК 091106
62.09.2 Послуги у сфері інформаційних технологій і стосовно комп’ютерної техніки, інші 2240 95000,00 грн. (Дев’яносто п’ять тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ - - КФК 091106
74.90.1 Послуги щодонадання професійної та технічної допомоги та консультаційні, інші 2240 92000,00 грн. (Дев’яносто дві тисячі грн. 00 коп.) з ПДВ - - КФК 091106
88.99.1 Послуги щодо наставляння та консультування, н.в.і., пов’язані з дітьми 2240 90000,00 грн. (Дев’яносто тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ - - КФК 091106
Допомога дітям, сім’ям, які опинились у складних життевих обставинах втратили житло чи за інших обставинах залишилися без постійного місця проживання в тому числі шляхом їх тимчасового розміщення у відповідних закладах 2730 1100000,00 грн. (Один мільйон сто тисяч грн. 00 коп.) без ПДВ - - КФК 091106
Надання адресної допомоги сім’ям, які опинились у складних життевих обставинах. 2730 7650000,00 грн. ( Сім мільйонів шістсот шістсот п’ятдесят тисяч грн. 00 коп.) без ПДВ - - КФК 091106
17.23.1 Вироби канцелярські, паперові 2210 4000,00 грн. (Чотири тисячі грн. 00 коп.) з ПДВ - - КФК 7801010
Кредиторська заборгованість за 2014 рік 2240 4339,00 грн. (Чотири тисячі триста тридцять дев’ять грн. 00 коп.) з ПДВ - - КФК 7801010
61.10.1 Послуги щодо передавання даних і повідомлень 2240 7000,00 грн. (сім тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ - - КФК 7801010
65.12.4 Послуги страхування майна 2240 400,00 ( Чотириста грн. 00 коп.) з ПДВ - - КФК 7801010
81.10.1 Експлуатаційні витрати по утриманю орендованого приміщення 2240 52800,00 (П’ятдесят дві тисячі вісімсот грн. 00 коп.) з ПДВ - - КФК 7801010
35.30.1 Оплата теплопостачання 2271 19900,00 грн. (Дев’ятнадцять тисяч дев’ятсот грн. 00 коп.) з ПДВ - - КФК 7801010
36.00.2 Оплата водопостачання та водовідведення 2272 2300,00 (Дві тисячі триста грн. 00 коп. ) з ПДВ - - КФК 7801010
35.11.1 Оплата електроенергії 2273 43700,00 (Сорок три тисячі сімсот грн. 00 коп.) з ПДВ - - КФК 7801010
Пеня, штрафні санкції 2800 100,00 ( Сто грн. 00 коп. ) без ПДВ - - КФК 7801010
Затверджений рішенням комітету з конкусних торгій від __13.03.2015_____№_____б/н_________.
Заступник голови комітету з конкурсних торгів М.О.Дорофеєв
(підпис) (ініціали та прізвище
М.П.
Секретар комітету з конкурсних торгів П.Р. Ткач
(підпис) (ініціали та прізвище

 

 

 

 

 

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2015 рік

Служба у справах дітей та сім’ї Київської обласної державної адміністрації

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 25880775)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

Послуги щодо тимчасового розміщування, інші (послуги дитячих оздоровчих закладів санаторного типу, 55.90.19-00.00), код ДК 016:2010 – 55.90.1:Лот 1 – 555 путівокЛот 2 — 555 путівокЛот 3 – 400 путівок

2282

5 821 200,00 грн.

(п’ять мільйонів вісімсот двадцять одна тисяча двісті грн.) з ПДВ

Відкриті торги

Березень 2015 року

Послуги щодо тимчасового розміщування, інші (послуги позаміських дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, 55.90.19-00.00), код ДК 016-2010 – 55.90.1

2282

1 176 000,00 грн.

(один мільйон сто сімдесят шість тисяч грн.) з ПДВ

Відкриті торги

Березень 2015 року

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 13.03.2015 № б/н .

 

Заступник голови комітету з конкурсних торгів _________ М.О. Дорофеєв

                             (підпис)

                                                                   М. П.

Секретар комітету з конкурсних торгів                 __________ П.Р. Ткач

                              (підпис)

 

Цій дитині потрібна родина

Всі анкети

Київська облдержадміністрація


Київська облдержадміністрація
Yes
Київська облдержадміністрація


Київська облдержадміністрація
Київська облдержадміністрація

 

 Наші партнери: