ГОЛОВНА > Попередження насильства в сім’ї та над дітьми > Органи та установи на які покладається здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї та над дітьми

Органи та установи на які покладається здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї та над дітьми

До органів і установ на які покладається здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї та над дітьми відносяться:

спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань попередження насильства в сім’ї (таким органом визнано Міністерство соціальної політики України, а також його структурні підрозділи на місцях);
відповідні підрозділи органів внутрішніх справ, до яких віднесено службу дільничних інспекторів міліції та кримінальну міліцію у справах дітей;
служби у справах дітей (та сім’ї), органи опіки і піклування;
спеціалізовані установи для осіб, які вчинили насильство в сім’ї, та жертв такого насильства, до яких належать:
кризові центри для членів сімей, в яких вчинено насильство в сім’ї або існує реальна загроза його вчинення;
центри медико-соціальної реабілітації жертв насильства в сім’ї.

Компетенція служби у справах дітей (та сім’ї) й органів опіки та піклування:
Служба у справах дітей (та сім’ї) визначається координаційним органом в сфері попередження жорстокого поводження з дітьми та насильства в сім’ї згідно з Порядком розгляду звернень та повідомлень з приводу і жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення та відповідно до Інструкції щодо порядку взаємодії управлінь (відділів) у справах сім’ї, молоді та спорту, служб у справах дітей (та сім’ї), центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та відповідних підрозділів органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї, наказ Міністерства України у справах сім’ї, дітей та молоді, Міністерства внутрішніх справ України від 07.09.2009 року №3131/386, Закону України «Про попередження насильства в сім’ї».

Служба у справах дітей (та сім’ї):

веде облік дітей та сімей, стосовно яких вчинено насильство в сім’ї, або існує реальна загроза його вчинення,
розглядає заяви (повідомлення) про випадки насильства в сім’ї, стосовно дитини та інших членів родини та повідомляє кримінальну міліцію у справах дітей у термін не більше 3-х діб з часу отримання інформації, а також органи внутрішніх справ повинні повідомляти службу у справах дітей (та сім’ї), (відділ у справах сім’ї), у триденний термін про факти вчинення насильства;
у межах компетенції вживає заходів щодо захисту прав дітей;
у разі виникнення безпосередньої загрози життю чи здоров’ю дитини чи членів родини вживає заходів відповідно до чинного законодавства;
за необхідності ініціює питання про притягнення до відповідальності осіб, які допустили порушення прав, свобод і законних інтересів дітей та осіб з числа сім’ї, представляє інтереси дітей у суді.
Органи опіки і піклування представляють у суді інтереси дітей та недієздатних членів сім’ї, які вчинили насильство в сім’ї або стали жертвами насильства в сім’ї, а також здійснюють інші повноваження щодо попередження насильства в сім’ї, передбачені законом.
В контексті корекційної роботи з агресорами (зокрема, у випадках, коли особою, що вчиняє насильство в сім’ї, є малолітня чи неповнолітня дитина) видається доцільною активна співпраця служби у справах дітей (та сім’ї) та органів опіки і піклування із кримінальної міліцією у справах дітей та «зеленими кімнатами».

Цій дитині потрібна родина

Всі анкети

Київська облдержадміністрація


Київська облдержадміністрація
Yes
Київська облдержадміністрація


Київська облдержадміністрація
Київська облдержадміністрація

 

 Наші партнери: