ГОЛОВНА > Попередження насильства в сім’ї та над дітьми > Нормативно-правові акти, які регламентують роботу з Питання з попередження насильства в сім’ї та над дітьми регламентуються такими нормативно-правовими актами:

Нормативно-правові акти, які регламентують роботу з Питання з попередження насильства в сім’ї та над дітьми регламентуються такими нормативно-правовими актами:

Конституція України;
Закон України від 15.11.2001 № 2789-III «Про попередження насильства в сім’ї»;
Конвенція ООН при права дитини;
Сімейний Кодекс України;
Закон України від 01.06.2000 № 1768-III «Про охорону дитинства»;
Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок;
Закон України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за вчинення насильства в сім’ї або невиконання захисного припису»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2010р. №616 «Про затвердження Порядку розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім’ї або реальну його загрозу»;
Про затвердження Інструкції щодо порядку взаємодії управлінь (відділів) у справах сім’ї, молоді та спорту, служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та відповідних підрозділів органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї, наказ Міністерства України у справах сім’ї, дітей та молоді, Міністерства внутрішніх справ України від 07.09.2009 року №3131/386 зареєстрований у Міні¬стерстві юстиції України ЗО вересня 2009 р. за № 917/16933;
Наказ Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства внутріш¬ніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я Украї¬ни «Про затвердження Порядку розгляду звер¬нень та повідомлень з приводу жорстокого по¬водження з дітьми або реальної загрози його вчинення» від 16 січня 2004 р. № 5/34/24/11;
Наказ Міністерства охорони здоров’я Ук¬раїни «Про затвердження заходів щодо вико¬нання Закону України «Про попередження на¬сильства в сім’ї та Примірного положення про центр медико-соціальної реабілітації жертв насильства в сім’ї » від 23 січня 2004 р. №38;
Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2006 №631 «Про вжиття вичерпних заходів, спрямованих на дотримання законодавства щодо захисту прав неповнолітніх»;
Наказ Міністерства освіти і науки України від 25.12.2006 №844 «Про вжиття додаткових заходів щодо профілактики та запобігання жорстокому поводженню з дітьми»;

Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства Внутрішніх справ України. «Про затвердження Інструкції щодо порядку взаємодії структурних підрозділів, відповідальних за реалізацію державної політики щодо попередження насильства в сім’ї, служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та відповідних підрозділів органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї»
від 07.09.2009 N 3131/386 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 вересня 2009 р. за N 917/16933;

Цій дитині потрібна родина

Всі анкети

Київська облдержадміністрація


Київська облдержадміністрація
Yes
Київська облдержадміністрація


Київська облдержадміністрація
Київська облдержадміністрація

 

 Наші партнери: