ГОЛОВНА > Діяльність служби у справах дітей та сім’ї облдержадміністрації станом на 01.07.2017 р.: досягнення, перспективи, проблемні питання

Діяльність служби у справах дітей та сім’ї облдержадміністрації станом на 01.07.2017 р.: досягнення, перспективи, проблемні питання

Діяльність служби у справах дітей та сімї облдержадміністрації

станом на 01.07.2017 р.:

досягнення, перспективи, проблемні питання

 1. Розвиток сімейних форм виховання та усиновлення дітей.

Загальна чисельність дитячого населення області віком від 0 до 17 років включно становить 328543 особи, у порівнянні з минулим роком кількість дитячого населення збільшилась на 6100 осіб, що становить 1,9%.

Кількість дитячого населення зменшилась в Богуславському, Іванівському, Поліському, Таращанському районах та містах Славутич, Біла-Церква

Станом на 01.07.2017 на первинному обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування перебуває 3508 дітей, з них мають статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 3472 дитини, рівень сирітства становить 1,05% від загальної чисельності дитячого населення.

Службами у справах дітей та сім’ї області вживаються заходи щодо своєчасного надання статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування. Так, протягом 1 півріччя 2017 року набули статусу дітей-сиріт, дітей. позбавлених батьківського піклування 270 дітей, (1 півріччя 2016 -224) Влаштовання:

159 — в сім’ї опікунів/піклувальників (1 півріччя 2016 -109)

23 -ДБСТ, ПС (.1 півріччя 2016 -24)

70 -державні заклади(1 півріччя 2016 -42)

2- усиновлені, (1 півріччя 2016 -0)

18 — в сім’ї родичів/знайомих (1 півріччя 2016-29)

Мають статус дитини-сироти, дитини, з дітей, які мають статус позбавленої батьківського піклування 3472, залишені батьківського піклування – 36 дітей.

91,4% статусних дітей виховується в сімейних формах виховання, зокрема, 2599 перебувають під опікою/піклуванням, 574 — виховуються в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях. .

У 1 півріччі 2017 році знято з первинного обліку дітей 293 дитини, (1 п. 2016-238)у тому числі у зв’язку з:

- поверненням дитини на виховання до батьків -15, (1 п. 2016-12)

- усиновленням дитини -62, (1 п. 2016- 63)

- досягненням дитиною повноліття -208, (1 п. 2016-155)

- набуття дитиною чи надання цивільної дієздатності -3, (1 п. 2016-5)

- смертю дитини -2, (1 п. 2016-3)

Інше -3

Одним з пріоритетних завдань державної політики щодо дітей, які залишились без батьківського піклування, є влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування до сімейних форм виховання..

На сьогодні в сім’ях опікунів піклувальників з первинного обліку проживає 2597 дітей що становить 74,8%( 1півріччя 2016 -2614), та 574 дітей проживають в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, що становить 16,5% ( 11 півріччя2016-527), тобто в сімейних формах виховання перебуває 3171 дітей, що становить 91,3% (1 півріччя 2016 -3141) від загальної кількості дітей, які перебувають на первинному обліку дітей-сиріт та дітей. позбавлених батьківського піклування служб області,

В області збережено стійку динаміку влаштування дітей під опіку/піклування громадян, переважно родичів.

Протягом 1 півріччя 2017 влаштовано під опіку, піклування 183дітей

( 2016 -141) та припинено опіку, піклування на 202 дітей ( 1 півріччя 2016- 213).

З них:

Повернено до біологічної родини – 5

Набуття повної цивільної дієздатності – 5

Досягнення повноліття – 147

Усиновлення підопічного – 5

Припинено за заявою – 15

Смерть дитини – 2

Смерть опікуна/піклувальника – 16

Влаштовано з опіки в ПС/ДБС – 6

Не виконання обов’язків опікуном-1

Станом на 01.07.2017 р. в області функціонувало 66 дитячих будинків сімейного типу, та 113 прийомних сімей, в яких виховується 693 дітей,

За звітний період створено

4 ПС ( Шевелінських м.Бровари, Кирієнко (Таращанський район), Муц (Києво-Святошинський район), Жернові (м. Бровари)

Змінили статус:

4 -з ДБСТ на ПС — (м.Бровари-Грановська, м. Бориспіль Гири, м. Славутич Моргунова, Володарський район Голодняк)

Ліквідовано 2 Пс: Машляківські (Фастівський район), Древецькі (Ставищанський район).

Не створено жодногоДБСТ і ПС в Поліському районі, містах Обухів, Васильків, Переяслав-Хмельницький.

Влаштовано дітей : в ДБСТ -34, і ПС-12

Найбільше дітей влаштовано в Броварському, Згурівському, Києво-Святошинському, Фастівському районах, м. Березань).

Вибуло дітей : ДБСТ-23, ПС-7

Причини вибуття дітей:

-усиновлення -6,

- повернення в біологічну родину -1,

- опіка/піклування-1,

- досягнення повноліття -11,

- навчання в держ.закладах (ПТУ, ВУЗ)-2,

- влаштовано вЦСПРД ( відсутність взаєморозуміння між дітьми та батьками) -3

-набуття цивільної дієздатності-1,

-закінчення навчального закладу-1,

- смерть дитини-1,

- зміна місця проживання -2.

Службою у справах дітей та сім’ї Київської обласної державної адміністрації проводиться системна робота щодо забезпечення права кожної дитини, у тому числі з особливими потребами, на усиновлення.

Протягом 1 півріччя 2017 року в Київській області усиновлено 62 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, (громадянами України — 55 дітей, іноземними громадянами – 7 дітей). Аналогічний період минулого року усиновлено 64 дитини (громадянами України — 47 дітей, іноземними громадянами – 17 дітей). База даних про дітей, які можуть бути усиновлені, розміщується та постійно поновлюється на офіційному сайті служби у справах дітей та сім’ї Київської облдержадміністрації. Службою налагоджена співпраця з благодійною організацією «Зміни одне життя».

Кандидатам в усиновлювачі надається сприяння щодо знайомства з дітьми, які перебувають у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу з метою подальшого усиновлення таких дітей. Так, у 1 півріччі 2017 року відбулося усиновлення з ПС, ДБСТ,-5 дітей, з сім’ї опікунів-7, з ЦСПРД-11, будинків дитини -25, дитячих будинків -6, школа-інтернат -1, сім’я громадян-7.

7 родин усиновили по 2 дітей, 1 родина — 3 дітей.

На виконання п.п.103-106 Постанови Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 №905 «Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей» службами у справах дітей та сім’ї області упродовж І півріччя 2017 року за результатами проведених перевірок умов проживання та утримання усиновлених дітей було складено 133 звіти щодо дітей, які перебувають на обліку менше трьох років, аналогічний період минулого року 152, та 168 звітів щодо дітей, які перебувають на обліку більше 3 років. аналогічний період минулого року -216 Жодного порушення дотримання прав усиновлених дітей не виявлено.

Проводиться роз’яснювальна робота щодо усиновлення дітей з інвалідністю однак, українські сім’ї не готові всиновлювати ВІЛ-інфікованих дітей, дітей з хворобою Дауна через відсутність можливостей для лікування та навчання таких дітей. за звітний період усиновлено іноземними громадями 2 дитини з інвалідністю.

 1. Захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Відповідно до ст. 39 Житлового Кодексу України, пункту 64 постанови КМУ від 24.09.2008 №866 « Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» службами області вживаються заходи щодо своєчасного взяття на квартирний облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли 16-річного віку та осіб з їх числа, як таких, що потребують поліпшення житлових умов.

Станом на 01.07.2017 року на квартирному обліку згідно чинного законодавства перебуває 236 осіб, з них 71 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування віком від 16 до 18 років та 165 особи з їх числа, віком від 18 до 23 років, .

Протягом 1 півріччя 2017 року на квартирний облік поставлено 17 дітей-сиріт та дітей. позбавлених батьківського піклування (м. Бровари, м. Ірпінь- по 4 особи, м. Бориспіль, Макарівський, Бориспільський райони — по 2 особи, Яготинський, Вишгородський райони, м. Ржищів – по 1 особі).

У 2017 році 219 дітей –сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування досягли повноліття з 1 дитина отримала житло (ліжкомісце в гуртожитку( м. Біла-Церква Копелов А.Р.17.02.1999 р.н..)

В Київській області функціонує 3 соціальних гуртожитки для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

На даний час в гуртожитках перебуває 26 жителів, з них 9 осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування віком від 18 до 23 років, 16 осіб ВПО.

Відповідно до п.61 постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» службою у справах дітей та сім’ї ведеться регіональний реєстр наявного у дітей житла.

Станом на 01.07.2017 року мають житло 3011 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, що становить 86,7% від загальної кількості дітей зазначеної категорії , з них

житло на праві користування мають 2556 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,

на праві власності455 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,

не мають житла 461дітей.

З метою попередження незаконного відчуження житла та майна, яке належить дітям в тому числі і дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування у 1 півріччі 2017 році органами опіки та піклування області було розгляну 305 заяв та звернень, що стосуються житлових та майнових прав дітей, в тому числі і дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.(64)

Виявлено дітей, які не забезпечені житлом-93. в т. ч. 50 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

 1. Забезпечення безпечного та змістовного оздоровлення і відпочинку дітей.

Оздоровлення та відпочинок дітей є одним із основних напрямків роботи служби у справах дітей та сім’ї облдержадміністрації.

Для якісного та безпечного оздоровлення та відпочинку дітей Київщини розпорядженням голови Київської облдержадміністрації від 23.02.2017 року № 64 «Про організацію і проведення оздоровлення та відпочинку дітей у 2017 році» , затверджено:

- план заходів щодо організації і проведення оздоровлення та відпочинку дітей у 2017 році;

- склад міжвідомчого оперативного штабу із координації проведення оздоровлення та відпочинку дітей.

Службою у справах дітей та сім’ї облдержадміністрації 12 квітня 2017 року проведено засідання міжвідомчого оперативного штабу із координації проведення оздоровлення та відпочинку дітей щодо вжиття невідкладних заходів з якісного та безпечного надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей Київщини.

За результатами проведеного засідання, дано доручення голови Київської облдержадміністрації щодо забезпечення якісного надання послуг в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку та літніх наметових таборах Київської області.

В квітні та травні місяці поточного року службою у справах дітей та сім’ї облдержадміністрації спільно з оперативним штабом з питань оздоровлення та відпочинку дітей здійснено перевірки ходу підготовки та стан готовності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку області до літнього оздоровлення та відпочинку дітей.

19 травня 2017 року за результатами перевірок службою у справах дітей та сім’ї організовано засідання міжвідомчого оперативного штабу із координації проведення оздоровлення та відпочинку дітей спільно з організаторами літніх наметових таборів та керівниками дитячих закладів оздоровлення та відпочинку Київщини.

Під час засідання штабу було обговорено питання:

- щодостану готовності до оздоровчої кампанії 2017 року;

- стан готовності таборів з денним перебуванням та мовних таборів до літнього відпочинку дітей;

- організація медичного забезпечення закладів оздоровлення та відпочинку;

- моніторингові лабораторно — інструментальні дослідження в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку;

- організація і забезпечення публічної безпеки та порядку, проведення профілактичних заходів в місцях оздоровлення та відпочинку дітей;

- дотримання вимог пожежної безпеки в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, а також в лісових масивах і лісопаркових зонах, в яких вони розташовані;

- стан додержання вимог санітарного законодавства дитячими закладами оздоровлення та відпочинку в процесі літнього оздоровлення та відпочинку дітей тощо.

За результатами проведеного засідання оперативного штабу райдержадміністраціям, міськвиконкомам (міст обласного значення) дано протокольне доручення.

Забезпечити підчас проведення нарад з керівника дитячих закладів оздоровлення та відпочинку незалежно від підпорядкування та форми власності щодо надання згод на проведення перевірок працівниками Держпродспоживслужби з питань дотримання норм санітарного законодавства підчас літнього оздоровлення та відпочинку дітей.

Вжити невідкладних заходів щодо посилення вимогливості до керівників дитячих закладів оздоровлення та відпочинку з метою попередження нещасних випадків на водних об’єктах. Забезпечити своєчасне обстеження та очистку дна акваторій дитячих пляжів, а також місць масового відпочинку дітей на воді.

Проведення регулярних засідань оперативних штабів з координації проведення оздоровлення та відпочинку дітей райдержадміністрацій, міськвиконкомів (міст обласного значення) та інформування Київської облдержадміністрації через службу у справах дітей та сім’ї щоп’ятниці до 11.00 год. про стан оздоровлення та відпочинку дітей в області.

Службі у справах дітей та сім’ї облдержадміністрації, Головному управлінню Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області, Головному управлінню Держпродспоживслужби у Київській області, райдержадміністраціям, міськвиконкомам (міст обласного значення) забезпечити контроль закладів оздоровлення та відпочинку під час проведення оздоровлення та відпочинку дітей протягом літньої оздоровчої кампанії 2017 року.

Станом на 01 липня 2017 року оздоровчі та відпочинкові послуги в літку 2017 року надають 650 закладів оздоровлення та відпочинку. З яких 4 заклади санаторного типу, 16 позаміських закладів оздоровлення та відпочинку, 5 наметових містечок, 320 таборів з денним перебуванням, 305 мовних таборів на базі загальноосвітніх навчальних закладів Київщини.

В таборах з денним перебуванням та мовних таборах, оздоровчі та відпочинкові послуги отримало 25 622 дітей Київщини.

Для 200 дітей-інвалідів за кошти обласного бюджету службою у справах дітей та сім’ї проведено на базі дитячого оздоровчого центру «Дніпро» (Обухівський р.) спеціалізовану зміну під час, якої проведено обласний фестиваль творчості дітей з особливими потребами «Повір у себе», протягом якого діти мали змогу проявити свої творчі таланти та отримати реабілітаційні послуги.

Службою у справах дітей та сім’ї Київської облдержадміністрації підписані угоди з благодійними громадськими організаціями, які забезпечують організацію виїзду на відпочинок та оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки закордоном. Завдяки даній співпраці близько 1500 дітей Київщини матимуть змогу отримати послуги з оздоровлення та відпочинком в Країнах Європи та США.

Райдержадміністраціями, міськвиконкомами (міст обласного значення) на відпочинок та оздоровлення за кордон планується направити близько 2500 дітей Київщини.

За статистичними даними, які надійшли з райдержадміністрацій, міськвиконкомів (міст обласного значення) в області проживає 176 158 дітей шкільного віку. З яких заплановано забезпечити оздоровленням та відпочинком 103 254 дітей, що становить 58,6 % від загальної кількості дітей шкільного віку від 7 до 17 років включно.

Зокрема: оздоровленням планується забезпечити 32 502 дітей – 18,5%, відпочинком 70 752 дітей – 40,1% від загальної кількості.

На оздоровчу кампанію з усіх джерел фінансування планується використати 114 462, 83 млн., грн. Зокрема з обласного бюджету
14 979 млн., грн., з районних та місцевих бюджетів 24671,73 млн., грн., залучити позабюджетних коштів 74 842,1млн., грн.

За статистичними даними, які надійшли з райдержадміністрацій, міськвиконкомів (міст обласного значення) на оздоровлення та відпочинок направлено: 42 023дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, що становить 23,9%.

За кошти обласного бюджету службою у справах дітей та сім’ї організовано направлення на відпочинок та оздоровлення 993 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

З яких направлено до:

- Санаторій «Україна» (смт. Ворзель) – 300 дітей;

- ДОЦ «Дніпро» (Обухівський район) – 82 дитини;

- ДЗОВ «Зоряний» (Миронівський район) – 266 дітей;

- ДЗЗОВ «Рассвет» (Одеська обл.) – 345 дітей;

За інформацією департаменту охорони здоров’я на санаторно-курортне лікування з початку року направлено 3362 дітей.

Для організації якісного та безпечного надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей Київщини необхідно:

- Райдержадміністраціям, міськвиконкомам (міст обласного значення) забезпечити регулярний контроль за діяльністю дитячих закладів оздоровлення та відпочинку області щодо дотримання ними норм санітарного законодавства та харчування.

- попередження нещасних випадків на водних об’єктах. Забезпечити своєчасне обстеження та очистку дна акваторій дитячих пляжів, а також місць масового відпочинку дітей на воді.

- забезпечити цілодобове патрулювання закладів з оздоровлення та відпочинку працівниками патрульної поліції області для безпечного перебування дітей в закладах.

 1. Функціонування закладів соціального захисту дітей.

З метою тимчасового утримання та соціально-правового захисту дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей з сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах на території Київської області функціонує 6 обласних центрів соціально-психологічної реабілітації дітей:с. Копилів; «Отчий дім»; «Оберіг»; «Узин», «Переяслав»; «Сезенків». Планова ємність яких становить 305 місць.

Станом на 01.07.2017 до Центрів влаштовано 302 дітей, ( в.т.ч. 139 дітей, які направлені на проходження медико-соціальної реабілітації та оздоровлення в Богуславському відділенні ЦСПРД «Оберіг» та 27 дітей м. Маріуполя ЦСПРД «Піллігрім» ), з них 299 дітей за клопотанням служб області та 3 дітей за особистим зверненням.

Влаштування дітей з причин:

105 — не виконання батьками своїх батьківських обов’язків,

16- конфлікт в сім’ях опікунів/піклувальників, ПС, ДБСТ,

3 –самозвернення дітей,

10- илучено з сім’ї,

3 –діти, розлучені з сім’єю (не громадяни України)

Станом на 01.07.2017 з Центрів вибуло 260 дітей, в т.ч. 111 з Богуславського відділення «Оберіг», та 27 дітей м. Маріуполя ЦСПРД « Піллігрім» з них :

- 189дітей (72,6%) пройшли курс реабілітації, отримали необхідні послуги та повернуті до батьків;

- 36 дітей влаштовані в сімейні форми виховання (24 дітей влаштовані в сім’ї опікунів, піклувальників, 12 дітей влаштовано до ПС та ДБСТ)

- 7дітей усиновлено

-1дітей вибули по досягненню повноліття;

- 27 дітей повернулись в ЦСПРД м. Маріуполя (перебували на час канікул).

Станом на 01.07.2017 в Центрах перебувало 246 дітей, в тому числі 13 дітей, яка переміщенна із зони проведення антитерористичної операції.

З загальної кількості вихованців 41 дітей мають статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, з них 3 дітей — є внутрішньо переміщеними особами. 192 — це діти, які перебувають в складних життєвих обставинах, в основному це діти з неповних сімей.

 1. Надання комплексної підтримки сім’ям, які опинились в складних життєвих обставинах.

В області діє постійна комісія з надання адресної допомоги сім’ям, які опинилися в складних життєвих обставинах служби у справах дітей та сім’ї облдержадміністрації.

Станом на 01.07.2017 року комісія розглянула та затвердила 751 заяв військовослужбовців, які беруть участь в АТО, 29 заяв від поранених в зоні проведення АТО, 16 заяв від сімей, родичі яких загинули в зоні проведення АТО, 1 заяву пораненого в зоні АТО, 261 заяв військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом.
Загальна сума по усіх виплатах для військовослужбовців та їх родин склала 7648348,21 грн.

Також з початку року було виплачено матеріальну допомогу 54 родинам які опинилися в складних життєвих обставинах на загальну суму 646925,0грн.
Збір документів на отримання матеріальної допомоги продовжується. Для отримання коштів необхідно звернутися в службу у справах дітей та сім’ї за місцем проживання з наступним пакетом документів: заява на ім’я в.о. начальника служби у справах дітей та сім’ї Київської ОДА Володимира Лосєва; копії паспорту чи іншого виданого державним органом документу; індивідуальний податковий номер; номер особистого рахунку та виписка з рахунку з реквізитами банківської установи.

Комісія щосереди розглядає подані документи.

 1. Профілактика злочинності, негативних проявів серед дітей, запобігання безпритульності та бродяжництва.

З метою раннього виявлення дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, своєчасного вилучення їх з небезпечного середовища, надання їм реабілітаційної допомоги, виявлення осіб, які втягують неповнолітніх у злочинну діяльність, профілактики негативних проявів серед дітей, запобігання безпритульності та бродяжництву, в області систематично проводяться профілактичні рейди: «Підліток», «Вокзал», «Діти вулиці», під час яких відпрацьовуються місця масового відпочинку неповнолітніх, відвідуються сім’ї, в яких батьки ухиляються від виконання своїх обов’язків, сім’ї, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Протягом I півріччя 2017 року було проведено 593таких рейдів аналогічний період 2016530). Найбільше рейдів проведено в Тетіївському (33), Білоцерківському (30), Іванківському (29), Вишгородському районах (27) та в містах Ірпінь (42), Славутич (33), Буча (29).

Під час проведення зазначених рейдів виявлено 609 дітей .

З виявлених дітей за родом занять 457 – це учні шкіл, ПТУ, 35 – не навчаються, не працюють.

З виявлених дітей вилучено 167 дітей ( 2 кв.2016 – 98 дітей ):

- з вулиці – 24;

- з сім’ї – 125;

- з розважальних закладів – 15;

- знайдені – 3.

Найбільше вилучено у Таращанському (15), Іванківському (13), Вишгородському районах (10), Ставищенський (10), містах Березань (14), Біла Церква (10), Переяслав — Хмельницький (18).

Серед вилучених дітей під час проведення профілактичних заходів:

- 57 – повернено у сім’ю;

- 53 – влаштовано в  центри соціально-психологічної реабілітації дітей;

- 45 – влаштовано в лікувальні заклади;

- 12 – повернено до навчальних закладів.

Попереджено 442 дітей.

З метою попередження виходу дітей на вулицю службами спільно з зацікавленими в охороні дитинства структурними підрозділами райдержадміністрацій, міськвиконкомів обстежено 1509 сімей, попереджено 897 батьків, ініційовано 340 притягнення батьків до відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків за ст.184 КупАП.

В ході рейдів виявлено 34 порушень торгівлі спиртних і тютюнових виробів, ініційовано притягнення до відповідальності 21 дорослих осіб за ст.156 КУпАП.

До батьків, які не реагували на попередження та роз’яснювальну роботу були застосовані більш суворі заходи впливу. Протягом звітного періоду до міськрайонних судів подано 107 позовів щодо позбавлення батьківських прав , аналогічний період минулого року -84, задоволено судами-59 справ, подано про відібрання без позбавлення- 18, аналогічний період минулого року -4, задоволено 10, подано позовів про стягнення аліментів -62, аналогічний період минулого року-44, задоволено -36. Поновлено батьківських прав -2. аналогічний період минулого року -1.

7. Підтримка багатодітних сімей. Матері-героїні.

Матері-героїні

У 2017 роціУказом президента України від 13.05.2017 року № 129 присвоєно почесне звання України «Мати-героїня» 34 жінкам. Станом на 01.07.2017 року всього в області присвоєно почесне звання України «Мати-героїня» 3 434 жінкам.

Багатодітні родини

У Київській області проживає 12 950 багатодітних сімей, в яких виховується 42 901 дитина.

Із зазначеної кількості багатодітних сімей 10 062 є повними, в 86 сім`ях діти виховуються лише батьком, в 2 755 діти виховуються матір`ю. 3 993 багатодітних сімей – це молоді сім’ї.

В 8 598 багатодітних сім’ях хоча б один з батьків працевлаштований.

3 555 багатодітних сімей користуються 50-відсотковою знижкою плати за користування житлом.

8 000 багатодітна сім’я користується 50-відсотковою знижкою плати за користування комунальними послугами.

932 багатодітних сімей користуються 50-відсотковою знижкою вартості палива.

2 163 дитини з багатодітної сім’ї користуються пільгами на безоплатне одержання ліків з за рецептом лікаря.

15 591 дитина з багатодітних сімей користується пільгами на щорічне медичне обстеження і диспансеризацію.

15 643 дитини з багатодітної сім’ї користується пільгами на проїзд.

 1. Попередження насильства в сім’ї.

Протягом звітного періоду до органів і установ, на які покладено функції здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї надійшло 3221 звернення: із них від дітей 7, жінок 2673, чоловіків 541 звернення. Кількість здійснених заходів з приводу захисту прав дитини від насильства в сім’ї 324. На корекційні програми направлено 163 особи, пройшли корекційні програми протягом поточного року 46 осіб. На реалізацію заходів з питань попередження насильства в сім’ї за звітний період витрачено 300,00 грн.

На засіданнях комісій з питань координації дій щодо попередження насильства в сім’ї службами у справах дітей та сім’ї райдержадміністрацій виконавчих комітетів міських рад розглядаються питання щодо подальшої роботи з сім’ями, в яких вчинено насильство. Ведеться журнали обліку заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім’ях; для організації надання необхідної допомоги членам сімей, де вчинено насильство або стосовно яких існує реальна загроза його вчинення.

Службами у справах дітей та сім’ї спільно з центрами соціальних служб для сім’ї дітей та молоді, відділами освіти райдержадміністрацій міськвиконкомів (міст обласного значення) Київської області в закладах освіти проводилися заходи (лекції, круглі столи, семінари) для батьків. В службах наявна інформація про організації, установи та заклади, які працюють за напрямком попередження насильства в сім’ї, та про послуги, які ними надаються.

З метою взаємодії між органами державної влади з питань попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми при голові Київської обласної державної адміністрації продовжує свою діяльність Київська обласна Координаційна рада з питань захисту прав дітей та підтримки сім’ї, до повноважень якої входять функції розгляду питань попередження насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми, забезпечення ґендерної рівності та демографічного розвитку в суспільстві.

В Богуславському районі 21.04.2017 року відбувся семінар-нарада для соціальних педагогів та практичних психологів навчальних закладів району по питаннях попередження насильства в сім’ї, жорстокого поводження з дітьми, агресивної поведінки дітей, попередження та протидії торгівлі людьми. У заході прийняли участь представники служби у справах дітей, центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, ювенальної превенції Богуславського відділу поліції, Богуславського бюро правової допомоги, методистів психологічної служби районного методичного кабінету відділу освіти Богуславської райдержадміністрації. Під час заходу роз’яснено законодавство, що регулює питання попередження насильства в сім’ї, жорстокого поводження з дітьми, підліткової жорстокості, протидії торгівлі людьми, узгоджено механізм взаємодії суб’єктів соціальної роботи в рамках законодавства, надані інформаційні матеріали для проведення просвітницької кампанії, направленої на підвищення обізнаності дітей, учнівської та студентської молоді, ознайомлено з порядком та підставами отримання безоплатної правової допомоги.

Протягом звітного періоду районними та міськими службам у справах дітей та сім’ї розповсюджувались інформаційно — просвітницькі матеріали з питання попередження насильства в сім’ї, проводилась попереджувальна, профілактична робота серед населення в районах та містах Київської області. Ведеться співпраця з міжнародними та активними громадськими організаціями, які діють на території Київської області.

Діти, які проживають в сім’ях, де існує загроза вчинення насильства над ними, перебувають під постійним контролем класних керівників, які проінформовані про порядок дій в разі виявлення жорстокого поводження з дітьми (виявлення слідів побоїв), а також відстежувати подібні випадки з боку інших учнів. Тісна співпраця ведеться з міжнародними громадськими організаціями, які діють на території області.

Центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді також проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота з питань попередження вчинення насильства в сім’ї серед населення, учнівської та студентської молоді відбуваються групові та масові заходи, розповсюджуються інформаційні матеріали (методична література, буклети, плакати). У районах та містах області працівниками центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді спільно зі службами у справах дітей та сім’ї проводиться профілактична робота з особами, які вчиняють насильство в сім’ї, з особами, які можуть вчинити таке насильство та членами їх сімей. Також проводиться робота з сім’ями, які опинились у складних життєвих обставинах. У районних та міських газетах ведуться постійні рубрики з питань профілактики насильства в сім’ї.

З метою попередження насильства в сім’ї та в дитячому середовищі працівниками служби у справах дітей та сім’ї Вишгородської райдержадміністрації протягом І півріччя проводилась профілактична робота в загальноосвітніх навчальних закладах району: 26.01.2017 року у Вищедубечанській ЗОШ І-ІІІ ступенів проведено виховний захід на тему: «Відповідальність крок за кроком», у якому прийняли участь учні 5, 6 класів у кількості 16 осіб; 09.02.2017 року у Глібівській ЗОШ І-ІІ ступенів проведено бесіду з елементами тренінгу на тему: «Станція призначення життя», в ході якої було розглянуто питання протидії торгівлі людьми та недопущення проявів насильствапроведено. Також проведено соціологічне опитування з метою виявлення ціннісних орієнтацій школярів, обізнатості в питаннях торгівлі людьми та насильства в сім’ї. Прийняли участь учні 5-9 класів у кількості 20 осіб; 23.03.2017 року у Демидівській спеціалізованій школі проведено виховний захід на тему: «Як не стати жертвою насильства та торгівлі людьми», в ході якої було виявлено рівень проінформованості учнів щодо проблеми торгівлі людьми,ознайомлено учнів з різними формами торгівлі людьми та насильства. Прийняли участь учні 7 класу у кількості 20 осіб; 12.05.2017 року у Вишгородській спеціалізованій школі «Сузір’я» на батьківських зборах були присутні працівники служби у справах дітей та сім’ї, Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та інспектор з ювенальної превенції сектору превенції Вишгородського ВП ГУНП в Київській області. З батьками проведено профілактичні бесіди в яких було висвітлено питпння щодо попередження суїцидальних намірів серед дітей; з 03.05.2017 – по 17.05.2017 року в дошкільних навчальних закладах м. Вишгорода проходило засідання батьківського університету, в ході яких проведено профілактичні та роз’яснювальні бесіди серед батьків на суспільно важливі теми.

Служба у справах дітей та сім’ї Володарської райдержадміністрації організовує і проводить просвітницьку та роз’яснювальну роботу серед громадськості та серед членів сім’ї, де виникає реальна загроза вчинення насильства в сім’ї, або де було вчинено насильство в сім’ї, з метою попередження насильства в сім’ї, проводить заходи спільно з дільничними інспекторами Володарського відділення Сквирського відділу поліції ГУНП в Київській області щодо попередження насильства в сім’ї. З метою широкого інформування населення та привернення уваги суспільства до проблем насильства в районній газеті «Голос Володарщини» проводиться просвітницька та роз’яснювальна робота з метою попередження насильства в сім’ї.

У загальноосвітніх школах Володарського району проведено виховні години на теми: «Зміни життя-зупини насильство», «Роз’яснення відповідальності за жорстоке поводження з однолітками», «Профілактика та протидія насильства над дітьми», також пройшов конкурс дитячих малюнків на тему: «Право очима дітей», проведено класні батьківські збори на тему: «Якою виросте Ваша дитина, залежить лише від Вас».

Працівниками служби у справах дітей та сім’ї Володарської райдержадміністрації були проведені бесіди з учнями 4 навчальних закладів (ДТПНЗ «Володарський професійний аграрний ліцей», Лобачівське НВО «ЗОШ І-ІІІ ст. -ДНЗ», Володарська ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. В.П. Мельника № 2, КЗ «Володарська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів») на тему: «Життя в позитиві», з метою профілактики насильства та торгівлі людьми.

Службою у справах дітей та сім’ї м. Ірпінь та за участі інспекторів ювенальної превенції Ірпінського відділу поліції 03 травня 2017 року в ЗОШ І ступеня № 11 проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу серед дітей та молоді на тему: «Дитина в умовах сьогодення. Захист дітей від всіх форм насилля, дискримінації прав та жорсткого поводження в сім’ї».

12 травня 2017 року в ЗОШ І ступеня № 15 проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу серед дітей та молоді на тему: «Світ очима дитини – це світ без насильства».

Під час проведення заходів застосовувались такі форми та методи роботи з аудиторією, як лекція, анкетування, наочність, інформаційні брошури, які містили важливу інформацію по даній темі. Також надавалась психологічна та правова підтримка у сфері запобігання жорстокому поводженню з дітьми та уникнення загрози вчиненню насильства щодо них з боку дорослих.

05 травня 2017 року відбувся круглий стіл за участю представників служби у справах дітей та сім’ї, управління освіти та науки, Ірпінського відділу ГУ Національної поліції в Київській області, з метою посилення взаємодії та інформування про дітей, які потрапили в складні життєві обставини, здійснення моніторингу малолітніх дітей в неблагополучних та малозабезпечених сім’ях, а також контроль «ризикової» групи підлітків.

Одне з питань, яке розглядалось на засіданні круглого столу, – «Про попередження насильства в сім’ї, жорстокого поводження з дітьми, підліткової жорстокості».

22 червня 2017 року Київським обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді спільно з Міжнародною благодійною організацією “Партнерство “Кожній дитині” проведено семінар — нараду директорів ЦССДМ Київської області.

Виконуючий обов’язки директора Київського обласного центрусоціальних служб для сім’ї, дітей та молоді зазначила, що мета цього семінару, в першу чергу, інформувати про зміни, які відбуваються в законодавстві, про пріоритетні напрямки в роботі ЦССДМ Київської області у сфері надання комплексу соціальних послуг та познайомити працівників з новими вимогами, що пред’являються до них.

Про нормативно – правові зміни в діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді розповіла Стрельченко Наталія Олексіївна – головний спеціаліст відділу нормативного забезпечення управління профілактики соціального сирітства Міністерства соціальної політики України. Наталія Олексіївна відповіла на численні запитання учасників семінару.

Програма обласного семінару була насиченою та інформативною, оскільки робота з різними соціальними групами вимагає постійного підвищення професійного рівня.Зокрема, розглядалися питання про міжнародні стандарти соціальної роботи з вразливими сім’ями і дітьми; про надання психологічної допомоги фахівцям районних і міських центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; інформаційне висвітлення ефективності роботи центрів соціальних служб; про надання інформацій, звітів стосовно здійснення соціальної роботи.

Окремо розглянуто питання: Центр «Мати і дитина разом» – як складова підтримки соціально- вразливого материнства. Перед присутніми виступила Данилюк Надія Миколаївна –директор КЗ КОР КОСЦ «Мати і дитина разом». «Про методи роботи по корекційним програмам для осіб, що вчиняють насильство в сім’ях» дуже професійно, доступно цю тему висвітлив Мустафаєв Генадій Юсифович – практикуючий психолог, психотерапевт, кандидат психологічних наук, доцент, член української Спілки психотерапевтів. З метою підвищення обізнаності щодо патронату над дитиною, як нової складової в діяльності центрів соціальних служб, представниками МБО “Партнерство «Кожній дитині» було проведено практичні заняття «Послуга патронату: переваги громади у її запровадженні». Під час обговорення теми було дано відповіді на запитання.

 1. Протидія торгівлі людьми, гендерна політика.

В рамках виконання проекту «Поширення Національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи щодо протидії торгівлі людьми, в Україні» та Закону України «Про протидію торгівлі людьми, що реалізується за підтримки ОБСЄ, плану заходів затвердженого службою у справах дітей та сім’ї облдержадміністрації спільно з громадською організацією «Фундація «Гармонізоване суспільство»» на період з червня 2016 року по травень 2017 року.

Протягом січня-травня 2017 року в Миронівському та Сквирському районах проводилися семінари на тему «Роль та завдання дільничних інспекторів поліції в Національному механізмі взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи в сфері протидії торгівлі людьми, в Україні». В Макарівському, Рокитнянському, Миронівському, Обухівському, Богуславському, Сквирському районах та місті Обухів проведено робочі зустрічі з представниками ЗМІ та журналістами з питань висвітлення в засобах масової інформації проблематики торгівлі людьми.

18 березня 2017 року в м. Біла Церква в приміщенні Білоцерківської районної державної адміністрації службою у справах дітей та сім’ї спільно з представниками ГО «Фундація «Гармонізоване суспільство» було проведено зустріч з представниками суб’єктів Національного механізму взаємодії (відділ освіти, заклад охорони здоров’я, центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління соціального захисту населення) де було обговорено питання співпраці для надання допомоги постраждалим особам від торгівлі людьми.

28 квітня 2017 року в Обухівському районному центрі культури та дозвілля громадською організацією «Фундація «Гармонізоване суспільство» в рамках проекту «Поширення Національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, в Україні» за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні та Уряду Канади, у співпраці зі Службою у справах дітей та сім’ї Київської обласної державної адміністрації, Обухівською районною державною адміністрацією, відділом освіти Обухівської районної державної адміністрації відбулося нагородження переможців конкурсу малюнка на тему: «Будь обережним! Торгівля людьми – це може трапитися з кожним».

Метою заходу було привернення уваги громадськості до проблеми торгівлі людьми, а також активізація діяльності державних установ і надавачів послуг у сфері протидії торгівлі людьми в Обухівському районі, розповсюдження інформації про всесвітню проблему торгівлі людьми, механізм запобігання потрапляння у складні обставини, які потенційно можуть бути небезпечні для життя дитини, розвиток творчого потенціалу дітей та молоді, виявлення та підтримка талановитих дітей та молоді, підвищення рівня обізнаності цільової аудиторії про проблему торгівлі людьми та ризики нелегального працевлаштування як в Україні, так і за її межами.

На конкурс представлено роботи понад 100 учнів загальноосвітніх навчальних закладів Обухівського району, усього подано 57 робіт, з яких 2 колективні роботи та 3 роботи виконано з поєднанням різних стилів (аплікація та художній розпис).

У результаті обговорення і творчих дискусій, керуючись критеріями: оригінальність, повнота в розкритті теми, творчий підхід до виконання роботи, розвинена художня уява, якість виконання роботи й художня цінність, конкурсною комісією було передбачено одне І, два ІІ та три ІІІ призові місця.

Переможці та учасники конкурсу отримали подарунки, грамоти та подяки.

8 червня 2017 року в приміщенні Київської облдержадміністрації, за участю заступника голови-керівника апарату Київської обласної державної адміністрації Кучера В’ячеслава Анатолійовича, представника відділу протидії торгівлі людьми Департаменту сімейної, гендерної політики та протидії торгівлі людьми Міністерства соціальної політики України, представника Координатора проектів ОБСЄ в Україні, в.о. начальника служби у справах дітей та сім’ї Київської обласної державної адміністрації, голови Правління ГО «Фундація «Гармонізоване суспільство», керівника проекту «Поширення Національного механізму взаємодії суб`єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, в Україні», юриста ГО «Фундація «Гармонізоване суспільство», експерта проекту «Поширення Національного механізму взаємодії суб`єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, в Україні», представника УБЗПТЛ ГУ НП в Київській області, в. о. директора Київського обласного центу соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, директора центру психосоціальної допомоги ВБО «Конвіктус Україна» відбулася розширена нарада з представниками суб’єктів Національного механізму взаємодії Київського обласного рівня на тему: «Стан виконання законодавства України в сфері протидії торгівлі людьми в Київській області.Зміцнення потенціалу суб’єктів НВМ через посилення їх ролі в Національному механізмі взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми».

У червні 2017 року у 3 навчальних закладах Яготинського району проведені заходи в пришкільних таборах з питань національно-патріотичного виховання дітей (проведення вікторини) та протидії торгівлі людьми за темами: «Туристична подорож за кордон», «Що таке торгівля людьми і чому вона продовжує існувати», «Торгівля людьми. Міф чи реальність?». Такими заходами протягом півріччя вже охоплено близько 205 дітей та підлітків. В ході проведення заходів розповсюджені буклети відповідної тематики.

З метою попередження та протидії торгівлі людьми працівниками служби у справах дітей та сім’ї Вишгородської районної державної адміністраціїпротягом червня 2017 року проведено: інформаційно-просвітницьку кампанію щодо попередження та протидії торгівлі людьми в Богданівській сільській раді; засідання круглого столу «Шляхи ефективного відпрацювання Національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, в Україні»; надано індивідуальні консультації батькам-вихователями, опікунам, піклувальникам, які направляють дітей на відпочинок та оздоровлення за кордон на тему: «Відповідальна та безпечна поведінка під час перебування за кордоном»; інформаційно-консультативна робота серед сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, під час планових рейдів. Проведенно бесіди на тему: «Як не стати товаром!»; розміжено інформаційні матеріали з контактами суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми на зупинках громадського транспорту; Новопетрівським сільським ЦСССДМ проведено тренінгове заняття для підлітків, які відвідують клуб «Як стати успішним» на тему: «Торгівля людьми – сучасний прояв рабства».

Переяслав – Хмельницьким міськрайонним центром зайнятості, відділом освіти, сектором ювенальної превенції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУНП в Київській області 15 червня 2017 року проведено засідання круглого столу на тему: «Правове регулювання торгівлі людьми в Україні. Кримінальна відповідальність за діяння» з питань загрози потрапляння в ситуацію торгівлі людьми та посилення роботи з питаньпротидії торгівлі людьми.

На даний час в Київській області 10 особам встановлено статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, з них 4 статуси встановлено в 2017 році.

 

 1. Звернення громадян

Упродовж I півріччя 2017 року до служби у справах дітей та сім’ї облдержадміністрації надійшло всього 95 звернень: 95 звернень надійшли поштою.

Із загальної кількості звернень 3 вирішено позитивно, 1 відмовлено, дано роз’яснення 91 зверненню.

У 2017 році до служби надійшло 22 повторних звернень від громадянина Яхновського О.В. жителя м.Біла Церква.

Кількість питань, порушених у зверненнях громадян – 95, з яких: 7-надання матеріальної допомоги, 5-житлова політика, 4-присвоєння почесного звання «Мати героїня», 12-скарг на органів опіки та піклування РДА/МВК, 67-питаннь щодо дітей та сім’ї.

 1. Фінансування програм та напрямів діяльності Служби.

У 2017 році Служба продовжує реалізацію Обласної комплексної Програми підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям» до 2017 року. Загалом, на реалізацію заходів Програмою передбачається сума у розмірі 58 715,0 тис. грн., затверджена сума обласним бюджетом становить 40 279 тис. грн., станом на 01.07.2017 заходи Програми профінансовані на суму 11 465,5 тис. грн.

 1. Результати вивчення стану діяльності та надання практичної і методичної допомоги в рамках проведення комплексних перевірок функціонування служб у справах дітей та сім’ї РДА/МВК щодо організації соціально-правового захисту дітей та підтримки сімей

Службою у справах дітей та сім’ї облдержадміністрації впродовж 2017 року була надана практична і методична допомога в рамках проведення комплексної перевірки функціонування органів опіки і піклування усіх рівнів райдержадміністрацій та міськвиконкомів (міст обласного значення) та служб у справах дітей та сім’ї РДА/МВК щодо організації соціально-правового захисту дітей та підтримки сімей у м. Буча, а саме, організації належного соціального захисту і захисту дітей, своєчасності перевірки органами умов влаштування, виховання, навчання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, здійснення профілактики негативних проявів, наркоманії, алкоголізму та правопорушень серед дітей та їхніх батьків; оздоровлення та відпочинок дітей, насамперед дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;підтримки та надання соціальних послуг сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування; забезпечення поліпшення становища сімей, у тому числі сімей з дітьми, багатодітних та молодих сімей, тощо.

Цій дитині потрібна родина

Всі анкети

Київська облдержадміністрація


Київська облдержадміністрація
Yes
Київська облдержадміністрація


Київська облдержадміністрація
Київська облдержадміністрація

 

 Наші партнери: