ГОЛОВНА > Діяльність служби у справах дітей та сім’ї облдержадміністрації станом на 31.12.2017 р.: досягнення, перспективи, проблемні питання

Діяльність служби у справах дітей та сім’ї облдержадміністрації станом на 31.12.2017 р.: досягнення, перспективи, проблемні питання

Діяльність служби у справах дітей та сімї облдержадміністрації

станом на 31.12.2017 р.:

досягнення, перспективи, проблемні питання

 1.     Розвиток сімейних форм виховання та усиновлення дітей.

Загальна чисельність дитячого населення області віком від 0 до 17 років включно становить 328543 особи, у порівнянні з минулим роком кількість дитячого населення збільшилась на 6100 осіб, що становить 1,9%.

За оперативними даними, станом на 31.12..2017 на первинному обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування перебуває 3475 дітей, з них мають статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 3430 дітей, рівень сирітства становить 1,04% від загальної чисельності дитячого населення.

Одним з пріоритетних завдань державної політики щодо дітей, які залишились без батьківського піклування, є влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування до сімейних форм виховання..

На сьогодні в сім’ях опікунів піклувальників з первинного обліку  проживає 2607 дітей що становить 76%, та 520 дітей проживають в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, що становить 15,1%, тобто в сімейних формах виховання перебуває 3127 дітей, що становить 91,1від загальної кількості дітей, які перебувають на первинному обліку дітей-сиріт та дітей. позбавлених батьківського піклування служб області,

В області збережено стійку динаміку влаштування дітей під опіку/піклування громадян, переважно родичів.

За звітний період   влаштовано під опіку, піклування 395дітей

(аналог.період 2016 -365

Станом на 31.12..2017 р. в області функціонувало 66 дитячих будинків сімейного типу, та 106 прийомних сімей,  в яких виховується 655 дітей,

Службою у справах дітей та сім’ї Київської обласної державної адміністрації проводиться системна робота щодо забезпечення права кожної дитини, у тому числі з особливими потребами, на усиновлення. За звітний період   в Київській області усиновлено 135 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, (громадянами України — 112 дітей, іноземними громадянами – 23 дітей). Аналогічний період минулого року усиновлено 138 дитини (громадянами України — 111 дітей, іноземними громадянами – 27 дітей). 

 

 2.     Захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Відповідно до ст. 39 Житлового Кодексу України, пункту 64 постанови КМУ від 24.09.2008 №866 « Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» службами області вживаються заходи щодо своєчасного взяття на квартирний облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли 16-річного віку та осіб з їх числа, як таких, що потребують поліпшення житлових умов.

Станом на 31.12.2017 року на квартирному обліку згідно чинного законодавства перебуває 271 осіб, з них 90 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування віком від 16 до 18 років та 181 особи з їх числа, віком від 18 до 23 років, .

За звітний період на квартирний облік поставлено 24 дітей-сиріт та дітей. позбавлених батьківського піклування  та 3 особи з їх числа. надано житло 4 особам з числа дітей-сиріт, дітей. позбавлених батьківського піклуування

В Київській області функціонує 4 соціальних гуртожитки для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та  осіб з їх числа.( Переяслав-Хмельницький, Вишгородський-2, Миронівськи1 районні)

На даний час в гуртожитках перебуває 29 жителів, з них: 10 осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування віком від 18 до 23 років, 4 мами та 4 дітей із сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, 16 внутрішньо- переміщених осіб

Станом на 31.12.2017 року мають житло 3014 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, що становить 86,56% від загальної кількості дітей зазначеної категорії , з них

житло на праві користування мають 2552 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,

на праві власності462 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,

не мають житла 426дітей.

 3.     Забезпечення безпечного та змістовного оздоровлення і відпочинку дітей.

На виконання Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», доручення Прем’єр-Міністра України В.Б. Гройсмана від 23.05.2017 року «Про підготовку до оздоровчої кампанії у 2017 році», Обласної комплексної Програми підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей „Назустріч дітям” до 2017 року служба у справах дітей та сім’ї Київської обласної державної адміністрації для забезпечення контролю за діяльністю дитячих закладів оздоровлення та відпочинку незалежно від форм власності і підпорядкування, створення в них безпечних умов для перебування дітей, що відповідають вимогам санітарних норм та здійснення заходів, спрямованих на збереження і зміцнення здоров’я дітей в Київській області відповідно до розпорядження голови Київської облдержадміністрації від 23 лютого 2017 року № 64 «Про організацію і проведення оздоровлення та відпочинку дітей у 2017 році», затверджено План заходів щодо організації і проведення оздоровлення та відпочинку дітей у 2017 році та склад міжвідомчого оперативного штабу із координації проведення оздоровлення та відпочинку дітей.

На виконання п.15 Плану заходів щодо організації і проведення оздоровлення та відпочинку дітей у 2017 році затвердженого розпорядженням голови Київської облдержадміністрації від 23 лютого 2017 року № 64 «Про організацію і проведення оздоровлення та відпочинку дітей у 2017 році міжвідомчим оперативним штабом 27-28 квітня 2017 року здійснено перевірки ходу підготовки закладів оздоровлення та відпочинку Київської області до літньої оздоровчої кампанії за результатами якої вказано на недоліки та шляхи їх усунення щодо забезпечення належних і безпечних умов перебування дітей під час їх оздоровлення та відпочинку.

За результатами перевірки стану готовності закладів оздоровлення та відпочинку до літньої оздоровчої кампанії міжвідомчим оперативним штабом та забезпечення належних і безпечних умов перебування дітей під час їх оздоровлення та відпочинку, зокрема, додержання вимог санітарного законодавства дитячими оздоровчими закладами оздоровлення та відпочинку, додержання правил пожежної безпеки, забезпечення громадського порядку у місцях відпочинку дітей, запобігання правопорушенням, іншим надзвичайним подіям та нещасним випадкам, 19 травня 2017 року проведено спільне засідання міжвідомчого оперативного штабу з керівниками дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

Протягом червня-грудня 2017 року було перевірено роботу і належне функціонування дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, які беруть участь у процедурі закупівлі послуг (путівок) на оздоровлення та відпочинок дітей за державні кошти, на відповідність технічним вимогам до дитячих оздоровчих закладів, в яких були створені належні умови для змістовного відпочинку дітей та оволодіння ними знаннями про здоровий спосіб життя, набуття і закріплення навичок, зміцнення здоров’я, формування гігієничної культури особистості.

Для реалізації оздоровчої кампанії у 2017 році використано з обласного бюджету 20 979 тис. грн.

Комітетом з конкурсних торгів служби у справах дітей та сім’ї облдержадміністрації проведено процедуру закупівлі послуг за державні кошти та закуплено 3525 путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку Київської області та за її межами.

До дитячого закладу оздоровлення та відпочинку дітей, який став переможцем конкурсних торгів для дітей з особливими потребами проведено освітньо-реабілітаційний табір «Повір у себе» в рамках якого відпочинковими та реабілітаційними послугами забезпечено 200 дітей з інвалідністю.

В 2017 році службою у справах дітей та сім’ї облдержадміністрації підписано угоди про співпрацю з благодійними організаціями для направлення дітей на відпочинок та оздоровлення за кордон, в поточному році надано 40 згод на виїзд організованих груп дітей та направлено 1069 дітей Київщини, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки на оздоровлення до країн Європи та США.

В рамках виконання програми за кошти обласного бюджету на відпочинок до Республіки Хорватія направлено 50 дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції.

4.     Функціонування закладів соціального захисту дітей.

З метою тимчасового утримання та соціально-правового захисту дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей з сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах  на території Київської області функціонує 6 обласних центрів соціально-психологічної реабілітації дітей: с. Копилів; «Отчий дім»; «Оберіг»; «Узин»,  «Переяслав»; «Сезенків». Планова ємність яких  становить 305 місць.

   Станом на 31.12..2017 до Центрів влаштовано 546 дітей

Влаштування дітей з причин:

 278 — не виконання батьками своїх батьківських обов’язків,

29- конфлікт в сім’ях опікунів/піклувальників,  ПС, ДБСТ,

5 –самозвернення дітей,

234 –інше ( медико-соціальна реабілітація)

         З Центрів вибуло 558 дітей, з них

- 437 дітей повернуті до батьків;

- 60 дітей влаштовані в сімейні форми виховання

- 17  дітей усиновлено

- 3  дітей вибули по досягненню повноліття;

- 15-повернуті на навчання в держзаклади;

Станом на 31.12..2017 в Центрах перебувало 186 дітей, в тому числі 13 дітей, яка переміщенна із зони проведення антитерористичної операції.

З загальної кількості вихованців 29 дітей мають статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, 157 — це діти, які перебувають в складних життєвих обставинах, в основному це діти з неповних сімей, в т.ч. 9 дітей ВПО.

5.     Надання комплексної підтримки сім’ям, які опинились  в складних життєвих обставинах.

 

В області діє постійна комісія з надання адресної допомоги сім’ям, які опинилися в складних життєвих обставинах служби у справах дітей та сім’ї облдержадміністрації.

Станом на 01.01.2018 року комісія розглянула та затвердила, а також було виплачено  919 заяв військовослужбовців, які беруть участь в АТО, 106 заяв від поранених в зоні проведення АТО, 16 заяв від сімей, родичі яких загинули в зоні проведення АТО, 1 заяву полоненого в зоні АТО, 665 заяв військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, 10 військовослужбовців, які були демобілізовані з військової служби, 243 сім’ям, загиблих в зоні АТО, які отримують щорічну допомогу. Загальна сума по усіх виплатах для військовослужбовців та їх родин склала 17958,9 тис. грн.

Також з початку року було виплачено матеріальну допомогу 117 родинам які опинилися в складних життєвих обставинах на загальну суму 1414,7 тис. грн., а також виплачено щорічну матеріальну допомогу 64 родинам загиблих військовослужбовців в Афганістані на суму 614,40 грн.

6.     Профілактика злочинності, негативних проявів серед дітей, запобігання безпритульності та бродяжництва.

 

З метою раннього виявлення дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, своєчасного вилучення їх з небезпечного середовища, надання їм реабілітаційної допомоги, виявлення осіб, які втягують неповнолітніх у злочинну діяльність, профілактики негативних проявів серед дітей, запобігання безпритульності та бродяжництву, в області систематично  проводяться профілактичні рейди: «Підліток», «Вокзал», «Діти вулиці», під час яких відпрацьовуються місця масового відпочинку неповнолітніх, відвідуються сім’ї, в яких батьки ухиляються від виконання своїх обов’язків, сім’ї, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Проведено 1149  таких  рейдів  (аналогічний період 2016 — 1127). Найбільше рейдів проведено в Вишгородському (60), Білоцерківському (72), Іванківському (60), Броварському (77)районах та в містах Ірпінь (42), Славутич (77), Буча (44), Біла-Церква (48), Бориспіль(48)

Під час проведення зазначених рейдів  виявлено 1119 дітей .

З виявлених дітей за родом занять 811 – це учні шкіл, ПТУ, 67 – не навчаються, не працюють.

З виявлених дітей вилучено  337 дітей ( .2016 – 243 дітей ):

- з вулиці – 50;

- з сім’ї – 255;

- з розважальних закладів – 23;

- знайдені – 9.

Серед вилучених дітей під час проведення профілактичних заходів:

129 – повернено у сім’ю;

-158– влаштовано в  центри соціально-психологічної реабілітації дітей;

- 40 – влаштовано в лікувальні заклади;

10– повернено до навчальних закладів.

Попереджено 782 дітей.

З метою попередження виходу дітей на вулицю службами спільно з зацікавленими в охороні дитинства структурними підрозділами райдержадміністрацій, міськвиконкомів  обстежено 2968сімей, попереджено 1806 батьків, ініційовано 700 притягнення  батьків  до відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків за ст.184 КупАП.

В ході рейдів  виявлено 66 порушень торгівлі спиртних і тютюнових виробів, ініційовано притягнення до відповідальності  40 дорослих осіб за ст.156 КУпАП.

 

7. Підтримка багатодітних сімей. Матері-героїні.

Матері-героїні

Протягом 2017 року почесне звання України «Мати-героїня» присвоєно 54 багатодітним жінкам Київщини.

Загалом станом на 01.01.2018 року всього в області присвоєно почесне звання України «Мати-героїня» 3 454 жінкам.

Багатодітні родини

У Київській області проживає 12 950 багатодітних сімей, в яких виховується 42 901 дитина.

Із зазначеної кількості багатодітних сімей 10 062 є повними, в 86 сім`ях діти виховуються лише батьком, в 2 755 сім`ях діти виховуються матір`ю. 3 993 багатодітних сімей – це молоді сім’ї.

В 9 598 багатодітних сім’ях хоча б один з батьків працевлаштований.

3 555 багатодітних сімей користуються 50-відсотковою знижкою плати за користування житлом.

8 000 багатодітних сімей користується 50-відсотковою знижкою плати за користування комунальними послугами.

932 багатодітних сімей користуються 50-відсотковою знижкою вартості палива.

1 481 дітей з багатодітної сім’ї користуються пільгами на безоплатне одержання ліків з за рецептом лікаря.

15 591 дитина з багатодітної сім’ї користується пільгами на щорічне медичне обстеження і диспансеризацію.

15 643 дитини з багатодітної сім’ї користується пільгами на проїзд.

8. Попередження насильства в сім’ї.

 

Протягом звітного періоду до органів і установ, на які покладено функції здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї надійшло 3861 звернення: із них від дітей 38, жінок 3192, чоловіків 631 звернень. Кількість здійснених заходів з приводу захисту прав дитини від насильства в сім’ї 528. На корекційні програми направлено 212 осіб, пройшли корекційні програми протягом поточного року 145 осіб. На реалізацію заходів з питань попередження насильства в сім’ї за звітний період кошти не витрачались.

З метою взаємодії між органами державної влади з питань попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми при голові Київської обласної державної адміністрації продовжує свою діяльність Київська обласна Координаційна рада з питань захисту прав дітей та підтримки сім’ї, до повноважень якої входять функції розгляду питань попередження насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми, забезпечення ґендерної рівності та демографічного розвитку в суспільстві.

На засіданнях комісій з питань координації дій щодо попередження насильства в сім’ї службами у справах дітей та сім’ї райдержадміністрацій виконавчих комітетів міських рад розглядаються питання щодо подальшої роботи з сім’ями, в яких вчинено насильство. Ведеться журнали обліку заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім’ях; для організації надання необхідної допомоги членам сімей, де вчинено насильство або стосовно яких існує реальна загроза його вчинення. Службами у справах дітей та сім’ї спільно з центрами соціальних служб для сім’ї дітей та молоді, відділами освіти райдержадміністрацій міськвиконкомів (міст обласного значення) Київської області в закладах освіти проводилися заходи (лекції, круглі столи, семінари) для батьків. В службах наявна інформація про організації, установи та заклади, які працюють за напрямком попередження насильства в сім’ї, та про послуги, які ними надаються.

В рамках виконання Обласної комплексної Програми підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям» до 2017 року, протягом поточного року службою у справах дітей та сім’ї Київської облдержадміністрації проведено декілька практичних семінарів з підвищення компетентності спеціалістів органів опіки та піклування і закладів соціального захисту місцевих органів виконавчої влади з питань профілактики, виявлення і корекційної роботи з випадками насильства в сім’ї.

Основною метою семінарів посилити інформаційну та практичну компетентність спеціалістів, дотичних до соціально-правової та соціально-психологічної підтримки дітей і сімей, в питаннях профілактики, виявлення та корекційної роботи щодо проблеми насилля в сім’ї.

Під час семінарів розглядались питання щодо:

• насилля в сім’ї: ідентифікації, оцінки, заходів та взаємодії уповноважених суб’єктів;

• форм індивідуальної та групової превентивної роботи з неповнолітніми щодо насилля;

• практик діалогу та ненасильницького спілкування у роботі з сім’ями, яких торкнулася проблема насилля;

• окремих аспектів корекційної роботи з неповнолітніми в контексті насилля: мотиваційного консультування.

У супроводі професійних тренерів спеціалісти поглибили свої знання щодо нормативно-правової бази у сфері попередження домашнього насилля, ознайомилися з інструментами виявлення фактів жорстокого поводження або насилля та сформували навички їх використання, вивчити механізми та відпрацювали спільний алгоритм дій працівників служб у справах дітей та сім’ї, центрів соціальних служб для сім’ї дітей та молоді та інших уповноважених суб’єктів у випадках виявлення факту насилля чи загрози його вчинення тощо.

9.     Протидія торгівлі людьми, гендерна політика.

 

З нагоди відзначення Європейського дня протидії торгівлі людьми в районах та містах Київської області проведено широкомасштабні інформаційні кампанії.

Структурними підрозділами служби у справах дітей та сім`ї Київської обласної державної адміністрації поширено дописи відео соціальних реклам щодо загрози торгівлі людьми із зазначенням інформації та телефоні уповноважених органів, до яких слід звертатись в разі виникнення питань і проблем, пов’язаних з торгівлею людьми. Також на сторінках соціальної мережі, з метою інформування широкої аудиторії розміщені статті «Міфи про торгівлю людьми» та «Торгівля людьми: це може трапитися з кожним!», які висвітлюють основні правила безпечних поїздок за кордон, розвінчують міфи про торгівлю людьми та спрямовані убезпечити людей, адже саме через легковажність та недостатню поінформованість громадяни опиняються в скрутних ситуаціях.

У шкільних бібліотеках міст та районів оформлені тематичні виставки літератури щодо посилення роботи у сфері протидії торгівлі людьми та ідентифікації осіб. Наявні стенди з контактними телефонами організацій, які надають підтримку з питань попередження та протидії торгівлі дітьми. Забезпечено доступ дітей до інформаційно-консультативної підтримки шляхом поширення інформації про роботу Національної гарячої лінії з питань протидії торгівлі людьми, запобігання насильства та захисту прав дітей.

19.10.2017 року для фахівців з соціальної роботи було проведено навчання на тему: «Торгівля людьми – проблема сьогодення» з демонстрацією документального фільму «Життя на продаж», в ході якого спеціалісти отримали нагоду поглибити свої знання нормативно-правової бази, що регулює реалізацію державної політики з питань протидії торгівлі людьми (як українського законодавства, так і міжнародно-правових документів), а також відпрацювали механізм надання відповідної соціальної допомоги та спільний алгоритм дій працівників ЦСССДМ, ССДС й інших суб’єктів, дотичних до вирішення даної проблеми. За підсумками проведеного заходу фахівці визнали актуальною потребу у поглибленому навчанні та розгляді різних практичних питань, пов’язаних із даною тематикою, а також у підвищенні їх компетентності.

20-21 грудня 2017 року службою у справах дітей та сім’ї Київської облдержадміністрації проведено дводенний семінар-тренінг для працівників структурних підрозділів райдержадміністрацій та міськвиконкомів (міст обласного значення) відповідальних за встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми. Тренінг провели представники міжнародної громадської організації А21.

Під час дводенного семінару піднімались питання щодо побудови суспільства в якому права та гідність людини стоять на першому місці, а це в свою чергу означає вжиття заходів щодо боротьби з вербуванням, перевезенням, передачею., продажем, усиновленням (удочерінням) у комерційних цілях, використанням в порнобізнесі, використанням у військових конфліктах, залученням до злочинної діяльності, трансплантацією чи насильницьким донорством, примусом до заняття проституцією, рабством і ситуацією, подібною до рабства, примусовою працею, залученням в боргову кабалу, використанням шантажу, погроз, насильства, тощо.

На даний час в Київській області 10 особам встановлено статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, з них 4 статуси встановлено в 2017 році проводиться робота по встановленню статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми двом малолітнім дітям та двом повнолітнім особам.

20.12.2017 року на виконання Обласної комплексної Програми підтримки сім`ї та забезпечення прав дітей “Назустріч дітям” до 2017 р. (із змінами) службою у справах дітей та сім`ї облдержадміністрації проведено тренінг для вихованців обласних центрів соціально-психологічної реабілітації дітей «Школа гендерної рівності для підлітків».

Тренінг провела Лілія Гук, консультант, тренер «Мобілізація жінок-переселенок проти домашнього та гендерно-орієнтованого насильства» Всеукраїнської благодійної організації «Конвіктус Україна».

10.                   Фінансування програм та напрямів діяльності Служби.

У 2017 році Служба продовжує реалізацію Обласної комплексної Програми підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям» до 2017 року. Загалом, на реалізацію заходів Програми передбачається сума у розмірі 61 609,0 тис. грн., з яких 58 715,0 тис.грн. з обласного бюджету (в обласному бюджеті затверджена сума становить 43 554,5 тис. грн.). Станом на 01.01.2018 заходи Програми профінансовані на суму 43 431,7 тис. грн.

 

Цій дитині потрібна родина

Всі анкети

Київська облдержадміністрація


Київська облдержадміністрація
Yes
Київська облдержадміністрація


Київська облдержадміністрація
Київська облдержадміністрація

 

 Наші партнери: