ГОЛОВНА > oll >

Комітет ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендує Верховній Раді прийняти за основу проект закону про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів щодо допиту неповнолітніх потерпілих і свідків

Законопроектом, поданим народними депутатами Є.Сусловим, Ю.Мірошниченком, пропонується врегулювати процесуальні особливості розслідування справ за участю дітей, які стали жертвами чи свідками злочинів.

 

Проектом, зокрема, передбачається доповнити статтю 85-1 Кримінально-процесуального кодексу частиною п’ятою наступного змісту:

 

«Відеозапис показань неповнолітнього свідка та потерпілого, щодо яких застосовані заходи безпеки, не демонструється при проведенні слідчих дій та при пред’явленні матеріалів справи для ознайомлення. Відеозаписи показань свідка чи потерпілого щодо яких застосовані заходи безпеки, до матеріалів справи не приєднуються, а зберігаються окремо в органі, у провадженні якого перебуває кримінальна справа. До матеріалів справи додається копія відеозапису показань неповнолітнього свідка та потерпілого, на якій вжиті заходи для унеможливлення розпізнавання зображення свідка чи потерпілого та ідентифікації їх голосу, яка і відтворюється під час слідчих дій та пред’явленні матеріалів справи для ознайомлення».

 

Автори також пропонують доповнити Кримінально-процесуальний кодекс статтею 167-1, згідно з якою «слідчий зобов’язаний обмежитись в процесі досудового слідства проведенням якомога меншої кількості допитів свідка, необхідних для розслідування справи. Допит повнолітнього свідка може здійснюватись лише вдень з 9:00 до 20:00, тривалість одного допиту не повинна перевищувати чотирьох годин, допит проводиться з перервою на двадцять хвилин після перших двох годин його тривалості».

 

Проектом передбачається викласти статтю 307 Кримінально-процесуального кодексу в новій редакції:

«В процесі розгляду справи в суді допит неповнолітнього свідка, який вже був допитаний органами дізнання чи досудового слідства, не проводиться. В якості доказу суд використовує наявні в справі показання неповнолітнього свідка, зафіксовані на відеозапис. При цьому в судовому засіданні відтворюється відеозапис раніше проведеного допиту, а підсудному надається можливість переглянути відеозапис та надати свої пояснення. Відеозапис показань неповнолітнього свідка, щодо якого застосовані заходи безпеки, не демонструється в судовому засіданні. Натомість демонструється копія відеозапису показань неповнолітнього свідка на якій вжиті заходи для унеможливлення розпізнавання зображення свідка та ідентифікації його голосу.

Повторний допит такого неповнолітнього свідка в суді може бути проведений лише у випадку необхідності і призначається мотивованою постановою судді або ухвалою суду».

 

Члени Комітету, проаналізувавши законопроект, зазначили, що запропоновані зміни відповідають положенням статті 19 Конвенції ООН про права дитини, яка вимагає від держав, що її прийняли, вживати всіх необхідних законодавчих, адміністративних, соціальних і просвітницьких заходів з метою захисту дитини від усіх форм фізичного і психологічного насильства, образи чи зловживань, недбалого і брутального поводження та експлуатації з боку батьків, законних опікунів чи будь-якої іншої особи, яка піклується про дитину.

Цій дитині потрібна родина

Всі анкети

Київська облдержадміністрація


Київська облдержадміністрація
Yes
Київська облдержадміністрація


Київська облдержадміністрація
Київська облдержадміністрація

 

 Наші партнери: