ГОЛОВНА > Інструкція по користуванню та зберіганню посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї

Інструкція по користуванню та зберіганню посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї

ІНСТРУКЦІЯ
по користуванню та зберіганню
посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї

1. Ця інструкція має на меті забезпечення чіткого розуміння особами, які отримують посвідчення батьків та дитини з багатодітної сім’ї щодо належного користування та зберігання даних посвідчень.
2. При отриманні посвідчення одним із батьків особа, відповідальна за їх видачу, обов’язково роз’яснює їх призначення, підстави використання та їх зберігання.
Особа, яка отримала посвідчення і поставила підпис в реєстраційній книзі видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та в реєстраційній книзі видачі посвідчень дитини з багатодітної сім’ї має ознайомити інших осіб (батьків та дітей, на ім’я яких виписано посвідчення) з даною інструкцією.
3. Посвідчення є документами, що підтверджують статус багатодітної сім’ї і дітей з такої сім’ї та їх право на отримання пільг згідно із Законом України “Про охорону дитинства” та іншими актами законодавства.
Строк дії посвідчень визначається окремо для кожної багатодітної сім’ї і встановлюється з урахуванням перебуванням в сім’ї не менше трьох дітей у віці до 18 років.
Строк дії посвідчення дитини з багатодітної сім’ї визначається до досягнення дитиною 18 років (повноліття), якщо згідно із законом, застосовуваним до неї, вона не набуває прав повнолітньої раніше.
Строк дії посвідчення дитини з багатодітної сім’ї, яка досягла 18 років продовжується, якщо вона навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення нею 23 років згідно із Законом України «Про охорону дитинства» від 16.06.2011 року № 3525 – VI (набирає чинності з 1 січня 2012 року).
4. Дітям з багатодітної сім’ї посвідчення видаються з шести років.
5. У разі досягнення дитиною 14-річного віку в посвідчення вклеюється нова фотокартка.
6. Про втрату посвідчення батьки або діти з багатодітної сім’ї, які досягли 14 років, повідомляють структурний підрозділ, який його видав.
7. У разі пошкодження, втрати посвідчення або зміни прізвища, імені та по батькові, встановлення розбіжностей у записах видається нове посвідчення після подання усіх документів, передбачених законодавством для його видачі.
Старі та пошкоджені посвідчення повертаються структурному підрозділу, що його видав.
8. У разі втрати посвідчення батьків або дитини з багатодітної сім’ї батьками додатково подається інформація щодо розміщення оголошення у друкованих засобах масової інформації.
9. Старі, пошкоджені, зіпсовані та повернуті посвідчення списуються, про що складається акт про знищення.
10. Оскільки посвідчення дає право на отримання певних пільг (для дітей – безоплатний проїзд у транспорті тощо), які потребують постійного пред’явлення оригіналу посвідчення, батьки та діти, на ім’я яких видано посвідчення, несуть відповідальність за збереження та належне користування даним документом.
Посвідчення, які мають неохайний вигляд — вважаються недійсними (неохайний вигляд — обгорілі, залиті, заплямовані, пописані, розорвані тощо).

Цій дитині потрібна родина

Всі анкети

Київська облдержадміністрація


Київська облдержадміністрація
Yes
Київська облдержадміністрація


Київська облдержадміністрація
Київська облдержадміністрація

 

 Наші партнери: