ГОЛОВНА > Гендерна політика як напрям державної діяльності > Законодавство з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

Законодавство з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

Питання рівності прав і можливостей жінок і чоловіків в Україні закріплено статтею 24 Конституції України, згідно з якою рівність прав жінки і чоловіка забезпечується наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності; у здобутті освіти і професійній підготовці; у праці та винагороді за неї.
Однак конституційні норми можуть бути реалізовані лише тоді, коли вони мають подальший розвиток у законодавстві.  З  цією метою прийнято такі законодавчі акти:
1)    2005 рік:
-    Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», яким закріплено паритетне становище жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства;
-    Указ Президента України від 26.07.2005 № 1135/2005 «Про вдосконалення роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків»;
2)    2006 рік
-    постанову Кабінету Міністрів України від 12.04.2006 № 504 «Про проведення гендерно-правової експертизи», що суттєво сприяє розвитку демократії і дотриманню європейських стандартів прав людини в Україні;
3)    2008 рік
-    Закон України «Про внесення зміни до Кодексу законів про працю України», яким передбачено, що колективним договором встановлюється рівні права і можливості для жінок і чоловіків;
-    Закон України «Про внесення зміни до Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», яким передбачено, що Уповноважений з прав людини здійснює контроль за дотриманням прав та можливостей жінок і чоловіків;
4)    2012 рік
-    Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні».
5)    2013
-    постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.2013 № 717 «Про затвердження Державної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року».

Цій дитині потрібна родина

Всі анкети

Київська облдержадміністрація


Київська облдержадміністрація
Yes
Київська облдержадміністрація


Київська облдержадміністрація
Київська облдержадміністрація

 

 Наші партнери: