ГОЛОВНА > Гендерна політика як напрям державної діяльності > Інституційний механізм реалізації державної політики забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

Інституційний механізм реалізації державної політики забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, залежить від дієвості національного механізму – ключової ланки забезпечення гендерної рівності.
До інституційного механізму входить розгалужена мережа державних органів, установ та закладів, що реалізують політику рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.
На даний час інституційний механізм забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків представлено такими органами:
Верховна Рада України
Комітет Верховної Ради України з потань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин;
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;
Міжфракційне депутатське об’єднання « Рівні можливості», до якого увійшли 26 депутатів із різних фракцій.
Кабінет Міністрів України
При Кабінеті Міністрів України діє Міжвідомча рада з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми. До складу ради входять представники міністерств, наукові працівники та представники громадських організацій.
Центральні органи виконавчої влади
Міністерство соціальної політики України – спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків.
При Міністерстві соціальної політики України діє Експертна рада з питань протидії дискримінації за ознакою статі, головним завданням якої є сприяти у формуванні та реалізації державної політики  щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, недопущення дискримінації зо ознакою статі.
Місцеві органи виконавчої влади
У 27 регіонах України визначено заступників голів обласних державних адміністрацій, до компетенції яких належить питання гендерної політики.
Створено та діє 13 гендерних ресурсних центрів і 21 гендерний освітній центр.
У 19 обласних держадміністраціях функціонують Координаційні ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми.

В Київській області  розпорядженням Київської обласної державної адміністрації від 23.05.2013 № 200 затверджено Положення про Координаційну раду з питань охорони дитинства та підтримки сім’ї.
Основними завданнями Ради є:
2.1. Сприяння реалізації державної політики у сфері соціального захисту, соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, зокрема, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах; з питань поліпшення становища сімей, у тому числі сімей з дітьми, багатодітних та молодих сімей, оздоровлення та відпочинку дітей, попередження насильства в сім’ї, забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків і жінок, протидії торгівлі людьми та демографічного розвитку.
2.2. Координація діяльності структурних підрозділів обласної державної адміністрації, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування області та громадських організацій, внесення пропозицій щодо удосконалення їх діяльності з питань:
1) захисту конституційних прав та законних інтересів дітей, у тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
2) запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;
3) профілактики негативних проявів, наркоманії, алкоголізму та правопорушень серед дітей та їхніх батьків;
4) оздоровлення та відпочинку дітей, насамперед дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;
5) підтримки та надання соціальних послуг сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування;
6) поліпшення становища сімей, у тому числі сімей з дітьми, багатодітних та молодих сімей;
7) протидії торгівлі людьми;
8) попередження насильства в сім’ї;
9) забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків та жінок;
10) протидії будь яким проявам дискримінації;
11) покращення демографічної ситуації.
2.3. Проведення моніторингу виконання програм та здійснення заходів з питань віднесених до компетенції Ради.
2.4. Сприяння діяльності громадських організацій з метою реалізації ефективної державної політики в визначених сферах.
У 16 регіонів України призначено радників голів обласних державних адміністрацій з гендерних питань.
Діє 5 кафедр з гендерних досліджень на базі п’яти провідних університетів країни: Національного педагогічного університеті імені М.Драгоманова, Тернопільського педагогічного університету імені В.Гнатюка, Націонольного університету «Острозька академія», Сумського державного педагогічного університету та Університету менеджменту освіти.

Цій дитині потрібна родина

Всі анкети

Київська облдержадміністрація


Київська облдержадміністрація
Yes
Київська облдержадміністрація


Київська облдержадміністрація
Київська облдержадміністрація

 

 Наші партнери: