ГОЛОВНА > Гендерна політика як напрям державної діяльності > Державна програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року

Державна програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року

Мета Програми
Метою Програми є впровадження гендерних підходів в усі сфери життєдіяльності суспільства.
Очікувані результати, ефективність Програми
Виконання Програми дасть змогу:
удосконалити нормативно-правову базу у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, привести її у відповідність з міжнародними стандартами та законодавством Європейського Союзу;
створити умови та можливості для паритетної участі жінок і чоловіків у прийнятті політичних, економічних та соціальних рішень;
підвищити рівень поінформованості роботодавців з питань запровадження міжнародних стандартів рівності співробітників у сфері праці;
створити належні умови для забезпечення жінкам і чоловікам можливості суміщати трудову діяльність із сімейними обов’язками;
підвищити рівень поінформованості населення з питань рівного розподілу сімейних обов’язків та відповідальності між жінками і чоловіками щодо виховання дитини;
підвищити рівень компетенції фахівців з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
забезпечити включення до навчальних програм стандартів гендерної освіти;
забезпечити проведення інформаційних кампаній за участю засобів масової інформації, закладів культури та навчальних закладів з метою подолання стереотипних уявлень про роль жінки і чоловіка;
удосконалити механізм реагування на факти дискримінації за ознакою статі;
скоротити кількість випадків використання у рекламі, засобах масової інформації та Інтернеті елементів, що закріплюють у свідомості населення ідею нерівності жінок і чоловіків;
забезпечити подальшу співпрацю з міжнародними організаціями та громадськими об’єднаннями, діяльність яких спрямована на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Цій дитині потрібна родина

Всі анкети

Київська облдержадміністрація


Київська облдержадміністрація
Yes
Київська облдержадміністрація


Київська облдержадміністрація
Київська облдержадміністрація

 

 Наші партнери: